Józef Kur - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Marta Nowak

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2013-12-18 przez Wydział Chemiczny

 • Paulina Bartasun

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2013-11-06 przez Wydział Chemiczny

 • Sabina Wilkanowicz

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2013-01-16 przez Wydział Chemiczny

 • Piotr Hildebrandt

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2011-12-28 przez Wydział Chemiczny

 • Anna Wierzbicka-Woś

  Biologia (Dziedzina nauk biologicznych)

  Tytuł dr nadany 2011-11-10 przez Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii

 • Małgorzata Mickiewicz

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2010-07-02 przez Wydział Chemiczny

 • Katarzyna Werbowy

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2010-07-02 przez Wydział Chemiczny

 • Marta Kur

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2010-07-02 przez Wydział Chemiczny

 • Justyna Leibner-Ciszak

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2009-10-28 przez Wydział Chemiczny

 • Katarzyna Bury

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2008-11-05 przez Wydział Chemiczny

 • Anna Długołęcka

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2008-10-23 przez Wydział Chemiczny

 • Artur Gąsior

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2007-11-30 przez Wydział Chemiczny

 • Lucyna Holec-Gąsior

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2007-11-30 przez Wydział Chemiczny

 • Barbara Chrzanowska

  Medycyna (Dziedzina nauk medycznych)

  Tytuł dr nadany 2007-11-29 przez Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski

 • Paweł Filipkowski

  Biotechnologia - nauki biologiczne (Dziedzina nauk biologicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2006-10-16 przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

 • Marcin Olszewski

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2006-03-15 przez Wydział Chemiczny

 • Krzysztof Lewandowski

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2005-11-30 przez Wydział Chemiczny

 • Marta Wanarska

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2005-09-28 przez Wydział Chemiczny

 • Piotr Szweda

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2005-02-16 przez Wydział Chemiczny

 • Łukasz Naumiuk

  Biologia medyczna (Dziedzina nauk medycznych)

  Tytuł dr nadany 2004-06-03 przez Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski

 • Rafał Piątek

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2004-05-05 przez Wydział Chemiczny

 • Hubert Cieśliński

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2004-02-18 przez Wydział Chemiczny

 • Beata Zalewska-Piątek

  Biochemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2003-12-22 przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUM

 • Anna Stanisławska-Sachadyn

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2002-04-10 przez Wydział Chemiczny

 • Gabriela Olędzka

  Biologia (Dziedzina nauk biologicznych)

  Tytuł dr nadany 2002-03-22 przez Uniwersytet Gdański, Wydz. Biologii, Geografii i Oceanologii

 • Anna Brillowska-Dąbrowska

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2001-04-18 przez Wydział Chemiczny

 • Radosław Pladzyk

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2001-03-28 przez Wydział Chemiczny

 • Paweł Sachadyn

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2000-09-26 przez Wydział Chemiczny

 • Roman Kotłowski

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1999-06-02 przez Wydział Chemiczny

 • Sławomir Dąbrowski

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1999-05-21 przez Wydział Chemiczny

 • Elżbieta Hiszczyńska-Sawicka

  Biologia (Dziedzina nauk biologicznych)

  Tytuł dr nadany 1999-01-29 przez Uniwersytet Gdański, Wydz. Biologii, Geografii i Oceanologii

 • Barbara Zablewska

  Biologia (Dziedzina nauk biologicznych)

  Tytuł dr nadany 1997-12-12 przez Uniwersytet Gdański, Wydz. Biologii, Geografii i Oceanologii

 • Beata Krawczyk

  Biologia (Dziedzina nauk biologicznych)

  Tytuł dr nadany 1997-07-11 przez Uniwersytet Gdański, Wydz. Biologii, Geografii i Oceanologii

 • Alicja Nowak-Zaleska

  Biologia (Dziedzina nauk biologicznych)

  Tytuł dr nadany 1996-05-17 przez Uniwersytet Gdański, Wydz. Biologii, Geografii i Oceanologii

Lista recenzowanych prac

 • Izolacja i charakterystyka szczepów zimnolubnych drożdży w celu określenia ich potencjału biotechnologicznego

  Praca magisterska

  mgr Adam Rzeszutek - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2013

 • Opracowanie i optymalizacja reakcji Multiplex PCR do identyfikacji gatunkowej enterococcus faecium i Enterococcus faecalis

  Praca magisterska

  mgr Monika Ignatowska - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2013

 • Otrzymywanie polimerazy DNA I z termofilnej bakterii Hydrogenabacter thermophilus TK-6T

  Praca magisterska

  mgr Agata Tarkowska - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2013

 • Optymalizacja metody LM PCR/Shifter oraz określenie jej potencjału różnicującego do różnicowania szczepów Staphylococcus ureus oraz opracowanie nowej metody typowania genetycznego opartej na technice PCR-RFLP

  Praca magisterska

  mgr Anna Kowalka - Politechnika Gdańska,Wydział Chemiczny - 2013

 • Opracowanie i optymalizacja układu multiplet PCR dla bakterii Gram-dodatnich z rodzaju Staphylococcus, Streptococcus oraz Enterococcus

  Praca magisterska

  mgr Michalina Kotarska - Politechnika Gdańska,Wydział Chemiczny - 2013

 • Opracowanie i optymalizacja układu multiplet PCR oraz identyfikacja szczepów bakterii gram ujemnych, rodziny Enterobacteriaceae, rodzaju Enterobacter sp. oraz gatunku Pseudomonas aeruginosa, wywołujących sepię

  Praca magisterska

  mgr Marta Kuczyńska - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2013

 • Białka IbpA i IbpB, jako elementy mechanizmu chroniącego komórki Escherichia coli przed stresem oksydacyjnym

  Praca habilitacyjna

  dr Dorota Kuczyńska-Wiśnik - Uniwersytet Gdański - 2013

 • Genotypowanie szczepów Acinetobacter Baumannie techniką LM PCR/Shifter

  Praca magisterska

  mgr Piotr Humeniuk - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2013

 • Genetic and immunological characteristics of european strains of RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) virus

  Praca habilitacyjna

  dr Beata Hukowska-Szematowicz - Uniwersytet Szczeciński - 2013

 • Otrzymanie antygenu rekombinantowego AMA1 Toxoplasma gondii oraz oszacowanie jego przydatności w diagnostyce toksoplazmozy

  Praca magisterska

  mgr Magdalena Paczkowska - Politechnika Gdańska, wydział Chemiczny - 2013

 • Otrzymywanie polimerazy DNA I z termofilnej bakterii Thermovibrio ammonificans HB-1

  Praca magisterska

  mgr Sandra Zakrzewska - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2013

 • Opracowanie markerów molekularnych do wykrywania, identyfikacji oraz udoskonalenia taksonomii cyanobakterii ze szczególnym uwzglednieniem rodzaju Arthrospira – jadalnych cyanobakteri o potencjale biotechnologicznym

  Praca habilitacyjna

  dr Krzysztof Waleron - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - 2013

 • Opracowanie prototypu testu serodiagnostycznego do wykrywania toksoplazmozy u owiec

  Praca magisterska

  mgr Anna Trzcińska - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2013

 • Przeciwnowotworowy imidazoakrydon C-1311 – efekty działania na poziomie komórkowym w komórkach raka piersi oraz niedrobnokomórkowych raków płuc pochodzenia ludzkiego

  Praca doktorska

  dr Joanna Poleska - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2012

 • Lipaza Geomyces sp. P7 z gleby antarktycznej – właściwości i zastosowanie w stereoselektywnym rozdziale drugorzędowych alkoholi

  Praca doktorska

  dr Tomasz Florczak - Politechnika Łódzka, Instytut Biochemii Technicznej - 2012

 • Specyficzny metabolizm i wpływ na aktywność receptora jądrowego PXR, jako nowy element mechanizmu działania przeciwnowotworowych pochodnych akrydyny

  Praca doktorska

  dr Magdalena Niemiro - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2012

 • Badania bakteriologiczno-wirusologiczne wód śródmiejskiego jeziora miasta Szczecina

  Praca doktorska

  dr Joanna Śliwiak-Dominiak - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii - 2011

 • Characteristics of mitochondrial DNA of unionid bivalves (Mollusca:Bivalvia: Unionidae)

  Praca habilitacyjna

  hab. Marianna Soroka - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii - 2011

 • Wpływ pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 na indukcję stresu oksydacyjnego, apoptozy, katastrofy mitotycznej, autofagi oraz starzenia komórek nowotworowych.

  Praca doktorska

  dr Dorota Nowak-Ziatyk - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2011

 • Inżynieria i badania strukturalne enzymów katalizujących tworzenie glukozamino-6-fosforanu

  Praca doktorska

  dr Justyna Czarnecka - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2011

 • Aktywność przeciwgrzybowa i modulowanie oporności wielolekowej przez pochodne chalkonów i heterocykliczne związki chromogenie

  Praca doktorska

  dr Izabela Łącka - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2011

 • Genetyczna struktura populacji i determinanty chorobotwórczości pałeczek Yersinia enterocolitica izolowanych z materiału klinicznego od ludzi w Polsce w latach 1996-2008

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Rafał Gieczyński - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie - 2010

 • Immunity phenomena in rabbits infected with the RHD virus

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Beata Tokarz-Deptuła - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych - 2010

 • Zróżnicowanie genetyczne komensalnych szczepów Escherichia coli w różnych środowiskach bytowania

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik - Uniwersyter Wrocławski, wydział Nauk Biologicznych - 2010

 • Molekularna charakterystyka aktywności enzymatycznych endonukleaz VSR

  Praca doktorska

  dr Maciej Łuczkiewicz - Uniwersytet Warszawski, Instytut Mikrobiologii - 2010

 • Analiza czynnika degradującego laktony N-acylo-homoseryjny, związki o kluczowym znaczeniu w patogenezie bakterii pektynolitycznych

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Sylwia Jafra - dla Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych - 2010

 • Liposomy jako nosniki związków przeciwbakteryjnych

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa - dla Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych - 2009

 • Mikrobiologiczne przekształcenia związków biologicznie aktywnych z grupy steroidów oraz składników wychmielin

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Ewa Huszcza - dla Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych - 2009

 • Nowoczesne metody wykrywania mutacji w genach- usprawnienia i nowe zastosowania

  Praca habilitacyjna

  dr hab. P. Kozłowski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu - 2008

 • Molekularna charakterystyka szczepów Mycobacterium tuberculosis, opornych na podstawowe tuberkulostatyki

  Praca doktorska

  dr A. Żaczek - Uniwersytet Łódzki, Wydział Mikrobiologii i Ochrony Środowiska - 2008

 • Structural and functional analysis of herpes simplex virus envelope glycoproteins gC and mgG2

  Praca doktorska

  dr B. Adamiak - Akademia Medyczna w Gdańsku, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii - 2008

 • Zastosowanie bakterii Vibrio harveyi do wykrywania mutagennych zanieczyszczeń wody morskiej

  Praca doktorska

  dr E. Chęć - Morski Instytut Oceanologii PAN - 2008

 • Ocena szczepów Bordetella pertusis krążących w populacji jako potencjalnych składników szczepionki przeciw krztuścowi

  Praca habilitacyjna

  dr hab. A. Gzyl - dla Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych - 2007

 • Oddziaływania cząsteczek RNA z jonami metali. Struktura matywów RNA wiążących jony metali oraz wpływ na aktywność katalityczną rybozymów delta

  Praca habilitacyjna

  dr hab. J. Wrzesiński - dla Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych - 2007

 • Mechanizm chamowania działania 1-metylo-4fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyny (MPTP) przez kofeinę i jej pochodne

  Praca doktorska

  dr K. Ulanowska - Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Gegrafii i Oceanologii - 2007

 • Molekularna charakterystyka prątków gruźlicy izolowanych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szczepów lekoopornych

  Praca habilitacyjna

  dr hab. A. Sajduda - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - 2007

 • Pochodna 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 oraz 1-nitroakrydyny C-857-wpływ na przebieg cyklu życiowego oraz indukcję apoptozy lub starzenia komórek nowotworowych

  Praca doktorska

  dr A. Moś-Rompa - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2007

 • Wpływ imidazoakrydanu C-1311 na indukcję apoptozy, katastrofy mitotycznej lub starzenia komórek nowotworowych

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2007

 • Zjawiska immunologiczne, apoptoza oraz badania wirusologiczne metodami biologii molekularnej królików immunizowanych wirusem EBHS

  Praca doktorska

  dr P. Nowajczyk - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych - 2007

 • Ekspresja genu rpoH Escherichia coli z promotorów P6 i P7

  Praca doktorska

  dr W. Majczak - Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii - 2007

 • Mechanizm jednokierunkowej i dwukierunkowej inicjacji replikacji DNA w rejonie ori

  Praca doktorska

  dr M. Narajczyk - Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii - 2007

 • Rola struktury DNA w procesach niestabilności sekwencji mikrosatelitarnych

  Praca habilitacyjna

  dr hab. M. Napierała - dla Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych - 2007

 • Antymetabolity a oporność wielolekowa komórek grzybowych

  Praca doktorska

  dr R. Wakieć - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2006

 • Analiza oddziaływań zmodyfikowanych w regionach -35 i -10 sekwencji promotora A1 faga T7 z polimerazą RNA E.coli w procesie inicjacji transkrypcji

  Praca doktorska

  dr K. Turecka - Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny - 2006

 • Charakterystyka immonologiczno-genetyczna wybranych szczepów wirusa RHD

  Praca doktorska

  dr B. Hukowska-Szematowicz - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych - 2006

 • Badanianitryfikacji w oczyszczaniu ścieków przemysłowych osadem czynnym

  Praca doktorska

  dr M. Chrzanowska - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2006

 • Analiza oddziaływań białko-DNA w procesie inicjacji transkrypcji

  Praca doktorska

  dr K. Turecka - Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny - 2005

 • Wykorzystanie systemu rekombinacji miejscowo-specyficznej γδ w poszukiwaniu wewnątrzkomórkowych czynników odpowiedzialnych za organizację superhelikalnych domen chromosomu bakteryjnego

  Praca doktorska

  dr J. Połeć - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - 2005

 • Biotechnologiczne zastaosowania proteaz odcinających ubikwitynę

  Praca doktorska

  dr A. Wojtkiewicz-Krawiec - Inststut Biochemii i Biofizyki PAN - 2005

 • Development of two novel DNA typing methods

  Praca doktorska

  dr Aleksander Masny - Instytut Biochemii i Biozizyki PAN w Warszawie - 2004

 • Regulacja rozwoju bakteriofagów w warunkach powolnego wzrostu hodowli komórek gospodarza oraz nowe metody wykrywania i minimalizowania skutków zakażeń hodowli bakteryjnych bakteriofagami

  Praca doktorska

  dr Marcin Łoś - Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii - 2004

 • Wykrywanie i analiza DNA Babesia microti i Babestia divergens izolowanego z kleszczy Ixodes ricinus

  Praca doktorska

  dr Marek Sawczuk - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych - 2004

 • Model badań epidemiologicznych z wykorzystaniem identyfikacyjnych, numerycznych systemów automatycznych i półautomatycznych oraz technik biologii molekularnej na przykładzie kompleksu Acinetobacter calcoaceticus - Acinetobacter baumannii

  Praca doktorska

  dr Anna Śledzińska - Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski - 2003

 • Kształtowanie się wybranych parametrów odporności u królików immunizowanych różnymi szczepami Chlamydia sp.

  Praca doktorska

  dr Małgorzata Pawlikowska - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych - 2003

 • Epitopy antygenowe lipopolisacharydu Salmonella Haarlem (S. II 9,46: z: e,n,x)

  Praca doktorska

  dr Halina Dziadziuszko - Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii - 2003

 • Mechanizm aktywacji promotora Pr oraz regulacji DNA plazmidów λ przez białko DnaA

  Praca doktorska

  dr Monika Glinkowska - Uniwersytet Gdański,, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii - 2003

 • Charakterystyka mikrobiologiczno-genetyczna wankomycyno-opornych szczepów Enterococcus faecium, wyizolowanych od pacjentów leczonych w Klinice Hematologii AMG e

  Praca doktorska

  dr Marek Bronk - Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski - 2003

 • Klasyczne metody bakteriologiczne oraz test PCR w diagnostyce i określaniu toksyczności szczepów Yersinia pseudotuberculosis, wyizolowanych z materiału zwierzęcego oraz ze środowiska zewnętrznego

  Praca doktorska

  dr Izabela Czyżewska - Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowlii Zwierząt - 2003

 • Zróżnicowanie populacji troci wędrownej w Polsce na poziomie DNA mikrosatelitarnego

  Praca doktorska

  dr Anna Wąs - Morski Instytut Rybacki w Gsdyni - 2002

 • Struktura i ewolucja regionu regulacyjnego mitochondrialnego genomu ryb siejowatych, Coregoninae

  Praca habilitacyjna

  dr hab. P. Brzuzan - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa - 2001

 • Wykorzystanie metody PCR-RFLP do wykrywania i różnicowania shigatoksycznych szczepów Escherichia coli na podstawie analizy genów slt

  Praca doktorska

  dr P. Nawrotek - Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - 2001

 • Izolacja i charakterystyka syntezy glukozamino-6-fosforanu z Candida albicans

  Praca doktorska

  dr D. Kuszczak - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2001

 • Fenotypowa i genotypowa charakterystyka Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii izolowanych ze Szpitali Pomorza Zachodniego

  Praca doktorska

  dr U. Czekajło-Kołodziej - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Lekarski - 2001

 • Badania mechanizmów odpowiedzialnych za wysoką aktywność cytotoksyczną benzoperymidyn i pirymidoakrydonów w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej związanej z nad-ekspresją białek transportujących ABC

  Praca doktorska

  dr K. Gobis - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2000

 • Synteza tymidylanowa włośnia Trichinella spiralis: aktywność w rozwoju, oczyszczanie, właściwości, inhibicja i sekwencja cDNA

  Praca doktorska

  dr M. Dąbrowska - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN - 2000

 • Rola białka IHF w regulacji ekspresi genów Escherichia coli

  Praca habilitacyjna

  dr hab. A. Sirko - Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki - 1999

 • Badanie mechanizmu działania przeciwnowotworowego imidazoakrydonów

  Praca doktorska

  dr J. Dzięgielewski - Politechnika Gdańska - 1998

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa - 2013

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. Małgorzata Robak - 2012

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. Jolanta Bryjak - 2012

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. Ryszard Pado - 2010

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. A. Skłodowska - 2008

 • Opinia dotycząca doktora honoris causa

  prof. Erick Vandamme - 2008

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. J. Dziadek - 2007

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  Grzegorz Węgrzyn - 2000

wyświetlono 2363 razy