Józef Pacyna - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Global anthropogenic mercury emission inventory for 2000

  • E. G. Pacyna
  • J. Pacyna
  • F. Steenhuisen
  • S. J. Wilson

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2006

  W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat globalnej emisji rtęci oraz wyniki inwentaryzacji tej emisji do atmosfery ze źrodeł antropogennych w roku 2000. Największy udział w tej emisji ma spalanie paliw, głównie węgla w energetyce, przemyśle i w paleniskach domowych. Obliczono, że dwie trzecie całkowitej emisji wynoszącej około 2190 ton zostało wyemitowane do atmosfery w roku 2000 z tych własnie źrodeł. Emisja rtęci ze...

 • Mapping the spatial distribution of global anthropogenic mercury atmospheric emission inventories

  • S. J. Wilson
  • F. Steenhuisen
  • J. Pacyna
  • E. G. Pacyna

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2006

  W pracy przedstawiono procedury zastosowane do przygotowania map emisji rtęci ze źrodeł antropogennych na skale globalna i przedyskutowano wyniki obliczeń przedstawione na tych mapach. Dane o emisji użyte do przygotowania map zostały obliczone i opublikowane przez Pacyna et al. (2006). W niniejszej pracy przedstawiono mapy emsji dla roku 2000 oraz zmodyfikowane mapy emisji dla roku 1995.Mapy z rozkladem emisji w układzie gridów:...

 • Toward the next generation of air quality monitoring: Mercury

  • N. Pirrone
  • W. Aas
  • S. Cinnirella
  • R. Ebinghaus
  • I. M. Hedgecock
  • J. Pacyna
  • F. Sprovieri
  • E. M. Sunderland

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2013

  Mercury is a global pollutant that is ubiquitous in the environment. Enrichment of mercury in the biosphere as the result of human activities and subsequent production of methylmercury (MeHg) has resulted in elevated concentrations in fish, wildlife and marine mammals globally. Elemental mercury (Hg0) is the most common form of mercury in the atmosphere, and the form that is most readily transported long distances from its emission...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 1980-11-13

  Nadanie stopnia naukowego

  dr hab. inż. Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)
  Politechnika Wrocławska
 • 1975-03-12

  Nadanie stopnia naukowego

  dr inż. Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)
  Politechnika Wroclawska

wyświetlono 698 razy