Justyna Łuczak - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w sieciach naukowych

 • Sieć Naukowa SURUZ GUT-CT 6 PR UE Contract No INCO-CT-2003-003355

  Celem sieci jest prowadzenie wspólnych badań oraz zintegrowanie polskiego środowiska naukowego zajmującego się badaniami w dziedzinie właściwości surfaktantów i fizykochemii zjawisk powierzchniowych na granicach fazowych ciecz/gaz, ciecz/ciecz i ciecz/ciało stałe oraz podstawami fizykochemicznymi procesów rozdziału, pozyskiwania cennych składników, modyfikacji właściwości powierzchniowych materiałów, itp.

  Skład: Instytut katalizy i fizykochemii powierzchni PAN Kraków, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska,

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • AGROBIOKAP

  Konsorcjum podejmuje wspólne zadania badawcze o charakterze aplikacyjnym, a także wspólne działania w kierunku rozpowszechnienia wiedzy powstałej w wyniku realizacji projektu AGROBIOKAP z uwzględnieniem przepisów o prawie autorskim i prawie własności przemysłowej.

  Skład: - Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą przy ul. Al. Mickiewicza 21, - Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego z siedzibą przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 • EKOŁUPKI

  Wspólne działania w kierunku rozwoju technologii ochrony środowiska związanych z wydobyciem gazu z łupków i ich wdrożenie w działalności gospodarczej Konsorcjum trzech głównych firm (PGNiG, Lotos, Orlen) przygotowujących się do wydobycia węglowodorów niekonwencjonalnych w Polsce.

  Skład: - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) - Grupa Lotos, S.A. - Grupa Orlen S.A. - Politechnika Gdańska - Instytut Nafty i Gazu - Akademia Górniczo-Hutnicza - Politechnika Warszawska

 • Nano-IL

  Wspólne badania wpływu struktury cieczy jonowych na wielkość, morfologię oraz właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne cząstek TiO2 otrzymywanych metodą hydrotermalną wspomaganą cieczami jonowymi.

  Skład: Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; Uniwersytet Gdański z siedzibą przy ul. ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk

 • Victorian

  Wspólne badania nad otrzymywaniem nowych fotokatalizatorów o podwyższonej aktywności w procesie generowania wodoru w procesie hydrotermalnej syntezy wspomaganej cieczami jonowymi

  Skład: Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; Uniwersytet Gdański z siedzibą przy ul. ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk

wyświetlono 806 razy