Justyna Płotka-Wasylka - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

 • Chemia Środowiska_1

  Poznanie i zrozumienie procesów zachodzące w trzech systemach środowiskowych (atmosferze, hydrosferze i geosferze). Wyjaśnienie i analiza procesów zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko oraz zdefiniowanie zagrożeń związanych z zakłóceniami równowagi środowiskowej. Wyjaśnienie zmian zachodzących w środowisku i zjawisk powstających na skutek rozwoju cywilizacji...

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju i ich zastosowanie w naukach chemicznych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Opracowanie metody ekstrakcji metabolitów z próbek mleka kobiecego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Jednoczesna analiza zawartości alkoholu benzylowego i glikolu dietylenowego w produkcie leczniczym metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Migracja związków z grupy NIAS z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Badanie możliwości wykorzystania związków z grupy substancji słodzących jako markerów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku wodnym

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Oznaczanie ftalanów w materiałach opakowaniowych z wykorzystaniem techniki GC-MS

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

wyświetlono 1559 razy