Kamila Sadowska - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

  • Zespół Fizyki Ciała Stałego

    Tematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj: * kryształy, polikryształy, ceramika, szkło * materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały * materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • Klub Młodych Naukowców przy Gdańskim Towarzystwie Naukowym

    Pełnione 2016-05-09 na stanowisku: członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

wyświetlono 1775 razy