Karol Grębowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

Magister inżynier - tytuł zawodowy

06.2019 - stopień naukowy doktora (dr inż.)

2006 - 2011 - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - Katedra Mechaniki Budowli - studia jednolite magisterskie (mgr inż.)

2012 - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

wyświetlono 8651 razy