Karol Winkelmann - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

  • Katedra Mechaniki Budowli

    Aktualnie działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się, na następujących zagadnieniach: modelowanie konstrukcji, identyfikacja modeli, mechanika konstrukcji cienkościennych, konstrukcje kompozytowe, nieliniowa statyka i dynamika, teoria niezawodności, problemy zniszczenia, optymalizacja konstrukcji, analiza wrażliwości, identyfikacja uszkodzeń konstrukcji, analiza wpływu drgań na budowlę, czy biomechanika.

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

    Pełnione 2013-11-01 na stanowisku: Członek

wyświetlono 2771 razy