Karolina Jagiełło - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 6

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2012
Rok 2010
 • Termodynamiczne aspekty oddziaływania niskocząsteczkowych ligandów z DNA
  Publikacja

  - Postępy Biochemii - Rok 2010

  Kwasy nukleinowe są celem biologicznym dla wielu antybiotyków oraz leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych. Dlatego podczas tworzenia nowych farmaceutyków ważna jest dokładna wiedza na temat sposobu wiązania się leku do DNA.Oddziaływanie ligand-DNA można podzielić na dwie grupy: 1. wiązanie kowalencyjne, które często prowadzi do utworzenie trwałych wiązań pomiędzy nićmi DNA, 2. fizykochemiczne wiązanie, które może być podzielone...

 • The influence of reactions conditions on aggregation of dyes used in biochemistry
  Publikacja

  - Rok 2010

  Self-association of dyes and related substances is a very important phenomenon in many fields of applied chemistry. It is also fundamental model reaction of many kinds of molecular interactions such as the micelle formation of amphiphilic substances and the binding of small organic molecules to macromolecules. In spite of many studies concerning the dimerization equilibria of dyes and related substances, the mechanism seems not...

 • Thermodynamics aspects of interactions between acridine derivatives and DNA
  Publikacja

  - Rok 2010

  DNA is a molecular target for many anticancer and antiviral drugs. Therefore, a clear understanding of the interaction of small molecules with DNA is important in the rational design of ligands that can bind to DNA with high affinity and selectivity. There are several methods to investigate interactions between drug and DNA. Some of them measure changing into DNA structures, such as lengthening and untwisting of helix of DNA. Other...

Rok 2009
 • Reduktaza NADPH:cytochrom P450 - nie tylko partner cytochromu P450.
  Publikacja

  - Postępy Biochemii - Rok 2009

  Reduktaza NADPH:cytochrom P450 (CPR) zlokalizowana w siateczce śródplazmatycznej większości komórek eukariotycznych jest przedstawicielem rodziny reduktaz diflawinowych. Białko CPR składa się z trzech domen. Jedna z nich, na C-końcu, wiąże cząsteczkę FAD i NADPH, druga, na N-końcu, cząsteczkę FMN, trzecia jest domeną regulacyjną. Enzym ten posiada zdolność jednoczesnego przyjmowania dwóch równoważników jonu hydroniowego z NADPH...

Rok 2006
 • Spectrofotometric titration of dsDNA by nitroacridines - chemometrics approach
  Publikacja

  W pracy zastosowano podejście chemometryczne do analizy zestawów widm absorpcyjnych w obszarze widzialnym, uzyskanych podczas miareczkowania spektrofotometrycznego nitroakrydyn o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej przy pomocy DNA.Zastosowanie analizy głównych składowych (PCA) wykazało, że podczas miareczkowania 1-nitroakrydyn powstają dwa typy kompleksów, podczas gdy w przypadku 3-nitroakrydyn tylko jeden. Iteracyjna procedura...

wyświetlono 217 razy