Katarzyna Jankowska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie osoby: dr hab. Katarzyna Jankowska

dr hab. Katarzyna Jankowska

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor nadzwyczajny ze stop. nauk. dr hab.

Miejsce pracy
Budynek WILiŚ pokój 201 A
Telefon
(58) 347 27 63

Starszy specjalista naukowo-techniczny

Miejsce pracy
Budynek Wydz. Hydrot.
pokój 201A otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 27 63
E-mail
katarzyna.jankowska@wilis.pg.gda.pl

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 161 razy