Katarzyna Ronewicz - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 21

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2016
 • Analiza społeczno-ekonomiczna produkcji biogazu z odpadów organicznych

  W odniesieniu do obaw społecznych dotyczących systemu zarządzania odpadami można wyróżnić główne kategorie wpływu: życie i zdrowie ludzkie, środowisko oraz zasoby naturalne. Zaostrzenie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania odnawialnych źródeł energii wymuszają poszukiwania nowych i rozwoju istniejących już metod zagospodarowania odpadów w sposób pozwalający na zmniejszenie ich niekorzystnego oddziaływania....

 • Odwadnianie pofermentu w wirówce sedymentacyjnej
  Publikacja

  Zbadano przebieg odwadniania pofermentu z wykorzystaniem siarczanu żelaza (III) oraz polielektrolitu kationowego poliakrylamidu. Efektywność procesu odwadniania oceniono na podstawie zmian wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen dla cieczy nadosadowej. Badano też zawartość fosforu oraz azotu ogólnego. Mając na uwadze odzysk fosforu oraz azotu z cieczy nadosadowej flokulację przeprowadzono za pomocą polieletrolitów kationowych....

 • Uniwersalna instalacja pilotażowa oraz instalacja laboratoryjna
  Publikacja

  Do prowadzenia badań fermentacji metanowej zaprojektowano dwa układy badawcze, w skali laboratoryjnej oraz pilotażowej. Badania wykazały, że przy odpowiedniej kontroli procesu fermentacji możliwe jest wykorzystanie frakcji organicznej odpadów komunalnych do ciągłej i stabilnej produkcji biogazu o wysokiej jakości.

 • Zagospodarowanie pofermentu
  Publikacja

  - 2016

  Poferment jest materiałem pozostałym po procesie beztlenowego rozkładu materii organicznej. Jest bogaty w składniki odżywcze oraz coraz częściej używany jako substytut sztucznych użyźniaczy gleby. W badaniach skupiono się na trzech kierunkach zagospodarowania pofermentu: aplikacji doglebowej bezpośredniej, aplikacji pofermentu odwodnionego oraz obróbce cieczy nadosadowej.

2015
2014
2013
2012

wyświetlono 215 razy