Katarzyna Rozmarynowska - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • wyróżnienie w przewodzie habilitacyjnym za rozprawę pt. Ogrody odchodzace...? Z dziejów gdańskiej zieleni publicznei 1708-1945"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rada Wydziały Architektury Politechnuki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki - 2013

 • Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muzealnictwa 2012. Nagroda za monografię "Ogrody odchodzące...? Z dziejów Gdańskiej zieleni publicznej 1708-1945".

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Generalny Konserwator Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków - 2012

 • Mention Spéciale (nagroda specjalna) Concours Internationale arturbain.fr „La place publique, lieu de vie sociale”,

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Association pour L ‘Art Urbain - 2007

 • Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w konkursie na najlepszą pracę doktorską za rok 1997

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - 1997

wyświetlono 452 razy