Katarzyna Weinerowska-Bords - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

Miejsce pracy
Budynek Wydz. Hydrot.
pokój 107 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 29 30
E-mail
katarzyna.weinerowska@wilis.pg.gda.pl

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 284 razy