Kazimierz Darowicki - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Modyfikacja warstwy wierzchniej tytanu i jego stopów metodą wysokonapięciowego utleniania elektrochemicznego

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Wojciech SIMKA - Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny - 2014

 • Aktywacja oraz regeneracja elektrod z eksponowanego grafitu stosowanych w procesie elektrochemicznego utleniania fenolu

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Piotr Krawczyk - Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - 2014

 • Metody, przyrządy i systemy pomiarowe do spektroskopii impedancyjnej w zastosowaniu do diagnostyki obiektów technicznych

  Praca habilitacyjna

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 2014

 • Cykl publikacji dotyczący powstawania cienkich warstw utlenionych na powierzchni elektrod stałych w elektrolitach wodnych oraz ich właściwości

  Praca habilitacyjna

  dr Michał Grdeń - Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski - 2013

 • Dyfuzja i migracja cząsteczek i jonów w mikro i nano układach elektrochemicznych,

  Praca habilitacyjna

  dr Wojciech Hyk - Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski - 2013

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  Tytuł naukowy profesora Agnieszka Pawlicka- Maule - 2014

wyświetlono 1596 razy