Kazimierz Gwizdała - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Mechanical Properties of a Dike Formed from a Soil-ash Composite

  The paper presents the research results on application of composite soils for dike construction. The composite soil is produced by mixing bottom ash (by-product of energetics) with dredged material (sand) taken from the mouth of The Vistula river. The optimum composite for dike core was chosen with respect to mechanical parameters: high internal friction angle, good compaction and reduced hydraulic conductivity. The test dike was...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • INFLUENCE OF TIME ON THE BEARING CAPACITY OF PRECAST PILES

  One of the most popular types of foundations in layered subsoil with very differentiated soil shear strengths are precast piles. One of the reasons is a fact that we can well control the driving process during the installation of these piles. The principles of the assessment of bearing capacity and settlements of the piles given by Eurocode 7, concentrate on two main methods, i.e. Static Pile Load Tests (SPLT) and Dynamic Driving...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The assessment of load-settlement curve for Atlas piles correlated with CPT tests

  Racjonalne stosowanie pali przemieszczeniowych typu Atlas wymaga analitycznej oceny pełnej krzywej obciążenie - osiadanie. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania metody funkcji transformacyjnych t-z (dla pobocznicy) oraz q-z (dla podstawy) dla oceny krzywej osiadania. Jednostkowe graniczne opory na pobocznicy, tmax, oraz pod podstawą, gf, określono na podstawie metody bezpośredniej, wykorzystując opory stożka sondy, qc....

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 1502 razy