Kazimierz Gwizdała - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Mechanical Properties of a Dike Formed from a Soil-ash Composite

  The paper presents the research results on application of composite soils for dike construction. The composite soil is produced by mixing bottom ash (by-product of energetics) with dredged material (sand) taken from the mouth of The Vistula river. The optimum composite for dike core was chosen with respect to mechanical parameters: high internal friction angle, good compaction and reduced hydraulic conductivity. The test dike was...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • INFLUENCE OF TIME ON THE BEARING CAPACITY OF PRECAST PILES

  One of the most popular types of foundations in layered subsoil with very differentiated soil shear strengths are precast piles. One of the reasons is a fact that we can well control the driving process during the installation of these piles. The principles of the assessment of bearing capacity and settlements of the piles given by Eurocode 7, concentrate on two main methods, i.e. Static Pile Load Tests (SPLT) and Dynamic Driving...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rozwój technologii posadowienia na fundamentach palowych

  Realizacja współczesnych rozwiązań posadowień wszystkich obiektów w różnych rodzajach budownictwa związana jest z poważnymi wyzwaniami odnośnie technologii, nośności i przemieszczeń. Przytoczono przykłady posadowień obiektów budowlanych w skomplikowanych warunkach geotechnicznych oraz wskazano możliwości w realizacji założonych zadań inwestycyjnych.

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 333 razy