Kazimierz Gwizdała - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

Lista recenzowanych prac

  • Analiza nosności podstawy i pobocznicy wybranych rodzajów pali na podstawie parametrów geotechnicznych podłoża oraz badań in-situ.

    Praca magisterska

    - WILIŚ

  • Nośność wielkośrednicowych pali wierconych z iniekcja cementową pod podstawą, według patentu Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej.

    Praca magisterska

    - WILIŚ

wyświetlono 1659 razy