Kazimierz Gwizdała - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

  • Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

    * badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizy numeryczne w Mechanice Gruntów; * badania laboratoryjne i polowe gruntów; * metody wzmacniania podłoża gruntowego; * “zieloną geotechnikę” z zastosowaniem ekologicznych materiałów, technologii i zagospodarowaniem produktów ubocznych; * badania teoretyczne, doświadczalne oraz zagadnienia praktyczne fundamentowania w odniesieniu do fundamentów bezpośrednich i głębokich, tunelowania,...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • Polski Komitet Geotechniki

    organizacja wielonarodowościowa

    Pełnione 2011-05-19 - 2014-05-19 na stanowisku: Sekretarz

wyświetlono 1692 razy