Klaudia Kosek - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

  • Chemia, Budownictwo (stac.; II sem 21/22)

    Materiały do wykładu z przedmiotu Chemia  dla studentów kierunku Budownictwo (studia I stopnia) semestru II (semestr letni). Tematyka kursu obejmuje podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej, jak również specjalistyczne zagadnienia z zakresu chemii budowlanej, w tym: - podstawy chemii kwantowej, - reakcje chemiczne (stechiometria, podstawy termodynamiki i kinetyki reakcji), - fizykochemia wody, - roztwory wodne (stężenia,...

Prowadzone zajęcia

wyświetlono 1802 razy