Krystyna Imielińska - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Terminologia angielska w inżynierii materiałów funkcjonalnych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Komunikacja w języku angielskim technicznym
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Technologie materiałowe

  • Terminologia angielska w inżynierii materiałów funkcjonalnych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Materiały kompozytowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Technologie materiałowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechatronika

  • Seminarium doktoranckie
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn -WM

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  • Seminarium doktoranckie
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

  • Materiały kompozytowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Mechanizmy niszczenia materiałów
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Komunikacja w języku angielskim technicznym
   Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  • Komunikacja w języku angielskim technicznym
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Technologie materiałowe

  • Seminarium doktoranckie
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

  • Technologie materiałowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechatronika

  • Technologie wytwarzania i trwałość materiałów kompozytowych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Technologie materiałowe

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Terminologia angielska w inżynierii materiałów funkcjonalnych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Przygotowanie zgłoszenia patentowego
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

  • Recent progress on thermo and photo switching of molecular nanomaterials Prof. Y. Garcia
   Wydział Mechaniczny
  • Mechanizmy niszczenia materiałów
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Scientific databases in researcher's activities
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn -WM

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Mechanika

  • Materiały kompozytowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Seminarium doktoranckie
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Mechanika

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Seminarium doktoranckie
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn -WM

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych

  • Seminarium doktoranckie
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

  • Komunikacja w języku angielskim technicznym
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Technologie materiałowe

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Technologie materiałowe

  • Biosurfaces
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  • Terminologia angielska w inżynierii materiałów funkcjonalnych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

  • Technologie wytwarzania i trwałości materiałów kompozytowych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Technologie materiałowe

  • Technologie materiałowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

  • Technologie materiałowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechatronika

  • Seminarium doktoranckie
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  • Biosurfaces
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów specjalnych i biomateriałów

  • Terminologia angielska w inżynierii materiałowej
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów specjalnych i biomateriałów

  • Technologie wytwarzania i trwałości materiałów kompozytowych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Technologie materiałowe

  • Reliability- based optimization
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

  • Przygotowanie zgłoszenia patentowego
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

   Specjalność: Inżynieria wytwarzania i napraw maszyn

  • Technologie materiałowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechatronika

  • Technologie materiałowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

  • Selected topics in FEM analysis of structures
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  • Seminarium doktoranckie
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Mechanika

  • Spectral analysis of signals
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Mechanika

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów specjalnych i biomateriałów

  • Advanced Topics in Rotor Dynamics
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Mechanika

  • Uczestnictwo w wykładach Top Menagers
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych

  • Patentowe bazy danych
   Wydział Mechaniczny
  • Managing industrial projects
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

  • Konkurencja czy współpraca? Doświadczenia firmy AREX dotyczące rynku kolej. T. Buda dyr.ds. rozwoju
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

  • Kondycja branży Oil&gas. Świat Europa-Polska M. Sokołowski Dyr. ds. produkcji i rozwoju LOTOS S.A.
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

  • Komunikacja w języku angielskim technicznym
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Technologie materiałowe

  • Materiały kompozytowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów specjalnych i biomateriałów

  • Kariera doktorów nauk technicznych w branży elektroenergetycznej A. Gawłowski Elektrobudowa
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Mechanika

  • Jak osiągnąć sukces? Czynniki warunkujące rozwój firmy J.Wyrwiński Prezes Zarządu Aiton Caldwell
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

  • Menagement systems design
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

  • Ochrona własności intelektualnej
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

  • Interactions between flow, sediment transport and pollutant migration in aquatic enviroment
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

  • Fluid mechanics - introduction to turbomachinery
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

  • Czy dr, współpr. lub innowacyjność są warunk. wyst. i niezb. do osiągn. sukcesu J.Świniarski Keller
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

  • Podstawy komercjalizacji wyników badań naukowych
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  • Praktyki zawodowe
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  • Funcional materials
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

  • Physically and geometrically non-linear strustures - FE solution
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

  • Doktor w korporacji: poradnik przetrwania i kariery J.Chabik dyr. dep.ZJRI Bank BPH
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Mechanika

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

  • Czy polski przemysł potrzebuje dr? Kariera zaw. doktorów w przemyśle Z. Zienowicz Prezes Hydromega
   Wydział Mechaniczny

   Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

   Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

   Dyscyplina: Mechanika

  • Technologie materiałowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów specjalnych i biomateriałów

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

   Specjalność: Inżynieria wytwarzania i napraw maszyn

  • Przetwarzanie odpadów
   Wydział Mechaniczny
  • Technologie wytwarzania i trwałości materiałów kompozytowych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Technologie materiałowe

  • Materiałoznawstwo I
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechatronika

  • Mechanizmy niszczenia materiałów
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów specjalnych i biomateriałów

  • Materiałoznawstwo III
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

  • Materiałoznawstwo III
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechatronika

  • Materiałoznawstwo III
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

  • Materiałoznawstwo III
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Technologie materiałowe

  • Materiałoznawstwo III
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

  • Materiałoznawstwo III
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

  • Materiałoznawstwo III
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

  • Materiałoznawstwo III
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechatronika

  • Materiałoznawstwo I
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechatronika

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

   Specjalność: Konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

   Specjalność: Inżynieria wytwarzania i napraw maszyn

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów specjalnych i biomateriałów

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów specjalnych i biomateriałów

wyświetlono 1058 razy