Krystyna Imielińska - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 55

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2017
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
 • Adhesive Monitoring with Instrumented Wedge Test
  Publikacja

  - Rok 2010

  The wedge test (sometimes called the Boeing wedge test) is amongst the most readily exploitable techniques for assessment of the rate-dependent fracture energy of adhesive materials when used to bond relatively rigid substrates. With its siblings: the double cantilever beam (DCB), and the tapered double cantilever beam (TDCB), a force is applied, essentially in cleavage, to provoke substrate separation perpendicularly to the bondline...

 • Pomiary energii pękania złączy klejonych z elastyczną warstwą kleju
  Publikacja

  - Inżynieria Materiałowa - Rok 2010

  Praca dotyczy opracowywania nowych metod badań adhezji elastycznych klejów, na przykładzie akrylowego kleju "mastic" i porównawczo kleju epoksydowego, w oparciu o mechanikę pękania. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych dla złącza asymetrycznego, czyli np. składającego się z dwóch różnych materiałów lub tych samych materiałów o różnej grubości. Metody wyznaczania podstawowych parametrów w próbach mechaniki pękania przeprowadzanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Reliable method of assessing fracture properties of asymmetric bonded joints
  Publikacja

  Two methods of assessing fracture properties of adhesive joints were studied. Two wedge tests: with continuous deflection and with force measurements were compared. Asymmetric geometry of the bonded joint was considered, i.e. two different plates of aluminium alloys: Al-Cu and Al-Mg, were bonded with epoxy DGEBA adhesive. The analytical model is shown to estimate the values of fracture properties: crack position and critical fracture...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
 • Environmental stress cracking in e-glass and aramid/glass epoxy composites
  Publikacja

  - Kompozyty - Rok 2006

  Kompozyty epoksydowe wzmocnione włóknami szklanymi są dość odporne na wpływy środowiskowe w stanie nieobciążonym, jednak po przyłożeniu obciążeń łatwo pękają w środowisku wody i rozcieńczonych kwasów. Charakterystyki propagacji pęknięć środowiskowych w laminatach szklano/epoksydowych były przedmiotem szeregu prac, jednak brak jest danych na temat zachowania laminatów o wzmocnieniu hybrydowym aramidowo-szklanym stosowanych w budowie...

 • Low velocity impact damage in glass/polyester composite sandwich panels
  Publikacja

  - Advances in Materials Science - Rok 2006

  Zbadano odporność udarową konstrukcji przekładkowych z laminatu poliestrowo szklanego pod kątem adhezji z rdzeniem (pianki PVC) przy polaczeniu dwoma rodzajami kleju lub łączanymi na ''mokro'' przy pomocy żywicy w trakcie utwardzania laminatu. Do oceny obszaru zniszczeń udarowych zastosowano metodę ultradźwiękową, która umożliwia wykrycie pola delaminacji nakładających się na siebie w poszczególnych warstwach .Obszary zniszczeń...

 • Włókna i kompozyty aramidowe - możliwości i ograniczenia
  Publikacja

  W pracy przedstawiono budowę i zastosowania nowoczesnych włókien poliparafenylenotereftalamidu PPTA znanych pod nazwą handlową Kevlar firmy Du Pont , rozsławionych dzięki zastosowaniom w produkcji kamizelek kuloodpornych. Przedstawiono zastosowania tych włókien jako wzmocnień w zaawansowanych kompozytach polimerowych , między innymi dla okrętownictwa. Ograniczeniem w wykorzystaniu tych kompozytów jest ich słaba wytrzymałość na...

Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003

wyświetlono 1058 razy