Krzysztof Formela - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

 • Techniki Spektroskopowe w Analizie Korozyjnej

  st. II, sem. II

 • Metody analizy instrumentalnej polimerów

  Kurs dla semestru pierwszego studiów II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria materiałów polimerowych Kurs dotyczy metod badania struktury, właściwości fizycznych i użytkowych materiałów polimerowych

 • Zaawansowane metody badań materiałów

  Stopień studiów : IISemestr: I

 • Przetworstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy

  Kurs dla kierunku Technologia Chemiczna semestr 7 dotyczący podstaw przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy

 • Materiały polimerowe specjalnego przeznaczenia

  Kurs dla semestru pierwszego studiów II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria materiałów polimerowych Kurs dotyczy materiałów polimerowych o szczególnych właściwościach do zastosowań np. w elektronice i w medycynie.

 • Inżynieria polimerów II oraz Nowe technologie materiałowe

  Inżynieria polimerów 2 - semestr 2 mgr Trwałość wyrobów z tworzyw sztucznych - analiza zawodności Reologia i zużycie Materiały polimerowe o specjalnych właściwościach Nowe technologie materiałowe - semestr 3 mgr Materiały wytwarzane przez reaktywne wytłaczanie Otrzymywanie samonaprawialnych Materiałów polimerowych  Technologia materiałów polimerowych z pzmięcią ksztłtu

 • Podstawy inżynierii polimerów

  Kurs dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa, semestr 5, przedmiot Inżynieria polimerów Cel: poznanie zależności pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów polimerowych

Prowadzone zajęcia

  • PROJEKT DYPLOMOWY (INŻ.) II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Praca dyplomowa
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium dyplomowe II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

  • Laboratorium przeddyplomowe
  • Dyplom

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • GREEN MATERIALS IN POLYMERIC MATERIALS
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zielone Technologie i Monitoring / Green Technologies and Monitoring

   Strumień: GTM (ANG)

   Specjalność: GTM

  • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt Dyplomowy (inż.) I
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium dyplomowe

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Laboratorium przeddyplomowe

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Projekt Dyplomowy (inż.) I
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium Dyplomowe II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium dyplomowe I
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • PROJEKT DYPLOMOWY (INŻ.) II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Praca dyplomowa
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt zespołowy
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Praca Dyplomowa
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt dyplomowy (inż.) II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

  • Laboratorium Dyplomowe II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

  • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Laboratorium Przeddyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   Wydział Chemiczny
  • Laboratorium Dyplomowe II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt dyplomowy (inż.) II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Praca Dyplomowa
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Praca Dyplomowa
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • PROJEKT DYPLOMOWY
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

Lista recenzowanych prac

 • Nowe mieszaniny polimerowe na bazie poliestrów alifatycznych.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów - 2016

 • Wpływ odpadowych napełniaczy mineralnych na przetwórstwo, strukturę i właściwości użytkowe biokompozytów.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów - 2016

 • Sztywne pianki poliuretanowe modyfikowane młótem browarniczym oraz nanosrebrem immobilizowanym na nanokrzemionce.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów - 2016

 • Sztywne pianki poliuretanowe modyfikowane napełniaczami hybrydowymi na bazie miału gumowego i młóta browarniczego.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów - 2016

 • Charakterystyka wpływu dynamicznej wulkanizacji oraz odpadów rolniczych na wybrane właściwości mieszaniny typu PCL/NR.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów - 2016

 • Struktura i właściwości biokompozytów wytwarzanych w zmiennych warunkach przetwórstwa.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów - 2016

 • Zastosowanie procesu upłynniania do otrzymywania materiałów poliuretanowych

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów - 2015

 • Zastosowanie oleju talowego do otrzymywania materiałów poliuretanowych.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów - 2015

 • Biopoliole otrzymywane z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów - 2015

 • Wybrane właściwości kompozycji PP.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów - 2015

 • Wybrane właściwości kompozycji PP.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów - 2015

wyświetlono 1776 razy