Krzysztof Formela - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

  • Katedra Technologii Polimerów

    W Katedrze Technologii Polimerów realizowane są prace badawczo-wdrożeniowe, wykonywane ekspertyzy i analizy oraz prowadzone są szkolenia w zakresie technologii polimerów oraz przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Oferujemy nowe technologie i przeprowadzamy modyfikacje technologii już istniejących.

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

  • Od 2015 w Grupie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

    Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polska

    Recenzowanie projektów badawczych oraz monitorowanie postępu prowadzonych badań

wyświetlono 1717 razy