Krzysztof Karwowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Profesor nadzwyczajny ze stop. nauk. dr hab.

Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Miejsce pracy Budynek A Elektrotech.
pokój EM-321 otwiera się w nowej karcie

Telefon (58) 347 11 58

E-mail krzysztof.karwowski@pg.edu.pl

Kierownik Studiów Doktoranckich

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Miejsce pracy Budynek A Elektrotech.
pokój EM-321 otwiera się w nowej karcie

Telefon (58) 347 11 58

E-mail krzysztof.karwowski@pg.edu.pl

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 240 razy