Krzysztof Kosowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor zwyczajny

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pokój 134
Telefon
(58) 347 19 16

Wybrane publikacje

 • Design analysis of Tesla micro-turbine operating on a low-boiling medium

  - Polish Maritime Research - 2009

  This paper presents results of the design analysis of a Tesla bladeless turbine intended for a co-generating micro-power plantof heat capacity 20 kW, which operates in an organic Rankine cycle on a low-boiling medium. Numerical calculations of flowin several Tesla turbine models were performed for a range of design parameters. Results of investigations exhibit interestingfeatures in the distribution of flow parameters within the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Synchronization helps robots to detect black holes in directed graphs

  - 2009

  Praca zawiera nowe wyniki dla problemu poszukiwania czarnej dziury w grafie skierowanym przez zbiór agentów. Czarna dziura jest węzłem niszczącym wszystkich wchodzącej do niej agentów. Pokazano, że w przypadku, gdy stopień wejściowy czarnej dziury wynosi D, do przeszukania grafu skierowanego w modelu synchronicznym wystarcza O(D 2^D) agentów. Wartość ta jest bliska znanemu z literatury oszacowaniu dolnemu Omega (2^D). W pracy pokazano...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Turbine stage design aided by artificial intelligence methods

  Zaproponowano ogólny, wydajny system wspomagania projektowania palisad , stopni i grupy stopni turbinowych. Zastosowane algorytmy wykorzystują algorytmy genetyczne, sieci neuronowe i obliczenia równoległe. Uzyskane rozwiązania projektowe są wysoko zoptymalizowane pod względem sprawności, a czas ich uzyskania jest o kilka rzędów wielkości mniejszy, niż przy zastosowaniu obliczeń CFD.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2010-12-23

  Nadanie tytułu naukowego

  prof. Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)
  Instytut Maszyn Przepływowych PAN

wyświetlono 447 razy