Krzysztof Kosowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor zwyczajny

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pokój 134
Telefon
(58) 347 19 16

Wybrane publikacje

 • Synchronization helps robots to detect black holes in directed graphs

  - 2009

  Praca zawiera nowe wyniki dla problemu poszukiwania czarnej dziury w grafie skierowanym przez zbiór agentów. Czarna dziura jest węzłem niszczącym wszystkich wchodzącej do niej agentów. Pokazano, że w przypadku, gdy stopień wejściowy czarnej dziury wynosi D, do przeszukania grafu skierowanego w modelu synchronicznym wystarcza O(D 2^D) agentów. Wartość ta jest bliska znanemu z literatury oszacowaniu dolnemu Omega (2^D). W pracy pokazano...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Turbine stage design aided by artificial intelligence methods

  Zaproponowano ogólny, wydajny system wspomagania projektowania palisad , stopni i grupy stopni turbinowych. Zastosowane algorytmy wykorzystują algorytmy genetyczne, sieci neuronowe i obliczenia równoległe. Uzyskane rozwiązania projektowe są wysoko zoptymalizowane pod względem sprawności, a czas ich uzyskania jest o kilka rzędów wielkości mniejszy, niż przy zastosowaniu obliczeń CFD.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Design and investigations of the ethanol microturbine

  The paper presents the results of the design analysis and experimental investigations of the microturbine set consisting of the microturbine with partial admission and permanent magnet generator. The microturbine was designed for operation with the vapour of ethanol as a working fluid. Microturbine unit was tested for different parameters of the working fluid and varying the electrical load. The examples and the comparison between...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2010-12-23

  Nadanie tytułu naukowego

  prof. Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)
  Instytut Maszyn Przepływowych PAN

wyświetlono 402 razy