Krzysztof Leja - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor uczelni

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania
pokój 506 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 348 60 42
E-mail
kleja@pg.edu.pl

Kierownik katedry

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania
pokój 506 otwiera się w nowej karcie

Wybrane publikacje

 • Tworzenie sieci współpracy uczelni z otoczeniem przy wykorzystaniu zamówień przedkomercyjnych na przykładzie projektu e-Pionier

  Autorzy podjęli temat nowatorskiego podejścia uczelni do zamówień publicznych z wykorzystaniem modelu poczwórnej helisy opartej na zamówieniach przedkomercyjnych (pre-commercial procurement). Celem publikacji jest wskazanie możliwości praktycznego zastosowania takiego podejścia na przykładzie pilotażowego projektu e-Pionier, realizowanego w latach 2017-2020 przez Politechnikę Gdańską we współpracy z innymi uczelniami, instytucjami...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Czy społeczna odpowiedzialność uniwersytetu może być bardziej odpowiedzialna? Szanse wynikające z koopetycji uczelni

  Współczesna uczelnia, prowadząc działalność dydaktyczną i badawczą, pełni ważną rolę wobec społeczeństwa. W opracowaniach naukowych dotyczących problematyki społecznej odpowiedzialności uczelni poruszane są następujące jej aspekty: społeczny, ekonomiczny, środowiskowy i edukacyjny, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i systemowym. Autorzy artykułu dostrzegli natomiast brak publikacji dotyczących istotnego elementu społecznej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Koopetycja w trzech odsłonach

  - 2020

  Książka ta, poświęcona dynamicznie rozwijającemu kierunkowi badań nad osobliwym zjawiskiem, jakim jest koopetycja, czyli jednoczesne występowanie konkurowania i współ¬pracy, oferuje wyprawę w nieoczywiste rejony zarządzania, w których wiedza ekspercka w ramach nurtu ekonomicznego spotyka się z poglądami humanistycznymi z ich uniwersa¬lizmami ludzkich niedoskonałości, uparcie objawiających się w środowisku nieustępliwie dążącym...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2013-01-17

  Nadanie stopnia naukowego

  dr hab. Nauki o zarządzaniu (Dziedzina nauk humanistycznych)
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • 2000-07-05

  Nadanie stopnia naukowego

  dr Ekonomia (Dziedzina nauk ekonomicznych)

wyświetlono 1002 razy