Krzysztof Leja - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor nadzwyczajny ze stop. nauk. dr hab.

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania
pokój 506 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 348 60 42
E-mail
kleja@pg.edu.pl

Kierownik katedry

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania
pokój 506 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 60 42
E-mail
kleja@pg.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania
pokój 506 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 18 99
E-mail
kleja@pg.edu.pl

Wybrane publikacje

 • Dekalog internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce

  Rozwój internacjonalizacji, obok doskonalenia zarządzania i dywersyfikacji misji, jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed współczesnymi polskimi szkołami wyższymi. Dostrzeżono to w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W literaturze światowej można znaleźć liczne opracowania naukowe dotyczące internacjonalizacji kształcenia i badań naukowych. Brakuje natomiast publikacji, podejmujących tematykę implementacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Czy społeczna odpowiedzialność uniwersytetu może być bardziej odpowiedzialna? Szanse wynikające z koopetycji uczelni

  Współczesna uczelnia, prowadząc działalność dydaktyczną i badawczą, pełni ważną rolę wobec społeczeństwa. W opracowaniach naukowych dotyczących problematyki społecznej odpowiedzialności uczelni poruszane są następujące jej aspekty: społeczny, ekonomiczny, środowiskowy i edukacyjny, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i systemowym. Autorzy artykułu dostrzegli natomiast brak publikacji dotyczących istotnego elementu społecznej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Uniwersytet na rozdrożu

  W artykule pokazano różne postrzeganie społecznej odpowiedzialności uniwersytetu w literaturze przedmiotu. Omawiając pokrótce model uniwersytetu badawczego i przedsiębiorczego, starano się wyjaśnić źródła polaryzacji poglądów na miejsce i rolę uczelni oraz kierunek zmian, w którym powinny zmierzać. Korzystając z kwadrantów wiedzy D. Stokesa, zaproponowano ewolucję uniwersytetów w kierunku opisanym kwadrantem Pasteura. Podejmując...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2013-01-17

  Nadanie stopnia naukowego

  dr hab. Nauki o zarządzaniu (Dziedzina nauk humanistycznych)
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • 2000-07-05

  Nadanie stopnia naukowego

  dr Ekonomia (Dziedzina nauk ekonomicznych)

wyświetlono 506 razy