Krzysztof Łuksza - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Prądy łożyskowe w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi

  W pracy przedstawiono problemy występujące w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falownika napięcia. Zwrócono uwagę na rosnącą liczbę uszkodzeń silników w napędach przekształtnikowych. Wskazano przyczyny wynikające z charakteru zasilania przekształtnikowego silnika. Główną uwagę poświęcono prądowi łożyskowemu, który odpowiada za większość awarii maszyn. Przedstawiono rodzaje prądów łożyskowych, wyjaśniając...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Bearing currents in induction motor drives

  The paper presents problems appearing in electrical drive systems with induction motors supplied from voltage inverters. Attention was drawn to the increasing number of motor faults in converter drives. The causes resulting from the nature of the converter power supply are indicated. The main attention was paid to the bearing current, which is responsible for the majority of machine faults. Types of bearing currents are presented...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Sensorless low speed PMSM motor control with cogging torque compensation

  The paper presents sensorless control of a low speed permanent magnet synchronous machine with use of modified state observer. An overview of the PMSM motor used in the research setup was presented. The problem of drive torque ripple, resulting mainly from the occurrence of a significant cogging torque, was discussed. A solution compensating the torque ripple of the PMSM motor was proposed. A start-up procedure of the speed control...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 44 razy