Krzysztof Postrach - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Tworzenie wartości dla akcjonariuszy w świetle nadzoru korporacyjnego

  Duży odsetek spółek publicznych w Polsce nie tworzy wartości dla akcjonariuszy. Zaprezento-wano wyniki badań dotyczących wpływu struktur własności na efektywność działania spółek pu-blicznych. Badania te nie były w stanie wyjaśnić w wystarczającym stopniu zjawiska destrukcji warto-ści. Starano się wykazać, że jedną z przyczyn tego zjawiska jest transfer wartości. Zalicza się go do głównych problemów nadzoru korporacyjnego. Szczególna...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Problemy ukrytych aportów w spółkach publicznych

  Transakcje z samym sobą należą do typowych zachowań dominującego akcjonariusza nadużywającego swojej pozycji w spółce publicznej. W artykule omówiono ukryte aporty, które są efektem tego typu zachowań. Wskazano, czym różnią się ukryte aporty od prawidłowo wnoszonych aportów i jakie są negatywne konsekwencje tych pierwszych. W rozważaniach uwzględniono aspekty prawne tego zjawiska. Opisane zostały przypadki obchodzenia przepisów...

 • Should Polish banks be domesticated?

  - 2013

  The financial crisis revealed vulnerabilities in the regulation and supervision of the banking system. The overarching goal of the proposal (Bazylea III and CRD IV) is to strengthen the resilience of the EU banking sector. The effects of these regulations will be detrimental to the Polish banking system and economy. This follows from the fact that listed banks in Poland are subsidiaries of international banking groups. The article...

wyświetlono 161 razy