Krzysztof Postrach - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Tworzenie wartości dla akcjonariuszy w świetle nadzoru korporacyjnego

  Duży odsetek spółek publicznych w Polsce nie tworzy wartości dla akcjonariuszy. Zaprezento-wano wyniki badań dotyczących wpływu struktur własności na efektywność działania spółek pu-blicznych. Badania te nie były w stanie wyjaśnić w wystarczającym stopniu zjawiska destrukcji warto-ści. Starano się wykazać, że jedną z przyczyn tego zjawiska jest transfer wartości. Zalicza się go do głównych problemów nadzoru korporacyjnego. Szczególna...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problemy ukrytych aportów w spółkach publicznych

  Transakcje z samym sobą należą do typowych zachowań dominującego akcjonariusza nadużywającego swojej pozycji w spółce publicznej. W artykule omówiono ukryte aporty, które są efektem tego typu zachowań. Wskazano, czym różnią się ukryte aporty od prawidłowo wnoszonych aportów i jakie są negatywne konsekwencje tych pierwszych. W rozważaniach uwzględniono aspekty prawne tego zjawiska. Opisane zostały przypadki obchodzenia przepisów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Działanie na szkodę spółki zależnej - aspekty prawne

  Celem artykułu jest prezentacja prawnych aspektów funkcjonowania grup kapitałowych w Polsce. Opracowanie dotyczy prawa grup spółek rozpatrywanego z punktu widzenia potrzeb działalności gospodarczej, z uwzględnieniem ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, wierzycieli i menedżerów spółek tworzących holding, w szczególności spółek zależnych. Wykazano, że polski system prawa grup spółek nie spełnia zupełnie potrzeb współczesnego obrotu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 411 razy