Krzysztof Szarejko - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Problematyka wiejska w nauczaniu projektowania jako konieczny warunek zachowania wartości środowiska kulturowego i naturalnego obszarów wiejskich

  - Rok 2006

  krajobrazy wiejskie będące obrazem środowiska kulturowego wsi, są jedenym ze źródeł tradycji w jej wieloaspektowej integralnej postaci, która obejmuje zarówno wartości przyrodnicze, kulturowe jak i społeczne. architektura i krajobraz stanowią ściśle powiązane elementy. wzajemne relacje architektura-krajobraz są różne i zależą od wartości przestrzennych, charakteru kulturowego i oddziaływania psychologicznego krajobrazu. dlatego...

 • Regionalizm we współczesnej architekturze Kaszub

  - Rok 2006

  Współczesne procesy społeczno-gospodarcze przeobrażeń polskiej wsi doprowadziły do zmian w sferze kulturowej, których wyrazem stały się m.in.: zanik tradycyjnych cech przestrzennych krajobrazu kulturowego wsi i upowszechnienie zrywających z tą tradycją zuniformizowanych wzorców zabudowy i układów przestrzennych osiedli wiejskich. Celowość nawiązania we współczesnej architekturze Kaszub do ich tradycji budownictwa ludowego ma więc...

 • Contemporary rural house for Kaszuby Region

  - Rok 2005

  Wiejski dom jako mieszkanie rolnika był i jest najważniejszym składnikiem krajobrazu wsi Kaszubskiej.Rozpoznanie typologii tradycyjnego domu, synteza tradycyjnych elementów architektury kaszubskiej w powiązaniu z inspiracją lokalną tradycją daje podstawy do wykorzystania w kształtowaniu współczesnej zabudowy mieszkaniowej.

wyświetlono 501 razy