Krzysztof Wierzcholski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Intelligent microbearing project with memory of stress-strain history

  Taking into account the increasing need of intelligent micro-bearing with memory, this paper presents the optimization, simulation and practical application of operating parameters(load carrying capacity, friction forces, friction coefficient, wear), simulation for hydrodynamic HDD micro-bearing with curvilinear nano-grooved journal profile. One of the reason of such journal profile is that this journal profile contributes to the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Tribology of the cartilage cells in the intelligent bioreactor

  W badaniach analityczno-numerycznych wyznaczone zostały pola prędkości przepływu lepkosprężystej, odżywczej nienewtonowskiej cieczy biologicznej, a także powstające siły tarcia w trakcie hodowli w warstwie granicznej wokoło powierzchni hodowanych komórek w bioreaktorach, stawach człowieka oraz w szczelinach mikrołożysk. Dodatkowo rozpatrywane będą przepływy potencjalne płynu stawowego z jamy stawowej, które odżywiają chrząstkę...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stochastic contributions on the pressure in slide bearing gaps after impulse

  - Rok 2007

  Tematem niniejszej pracy są parametry smarowania poprzecznych i poprzeczno-wzdłużnych łożysk ślizgowych olejem o własnościach lepkosprężystych. Wyprowadzono zmodyfikowane równania Reynoldsa do wyznaczania ciśnienia hydrodynamicznego ślizgowych łożysk o powierzchniach cylindrycznych, sferycznych, stożkowych i parabolicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości brania pod uwagę zmiennej lepkości oleju po grubości warstwy smarującej....

wyświetlono 911 razy