Krzysztof Żółtowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie osoby: dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski

dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski

Kontakt

Profesor nadzwyczajny ze stop. nauk. dr hab.

Katedra Transportu Szynowego i Mostów
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Miejsce pracy Budynek Wydz. Bud. Lad.
pokój 213A otwiera się w nowej karcie

Telefon (58) 347 18 40

E-mail zoltowk@pg.edu.pl, krzysztof.zoltowski@wilis.pg.gda.pl

Kierownik katedry

Katedra Transportu Szynowego i Mostów

Miejsce pracy Budynek Wydz. Bud. Lad.
pokój 213A otwiera się w nowej karcie

Telefon (58) 347 14 38

E-mail krzysztof.zoltowski@wilis.pg.gda.pl

Wybrane publikacje

 • Shell model of multiple-row moment I-section end-plate joint

  The paper deals with a problem of application of shell elements in the models of multiple-row moment end-plate connections. The extended connection of I-section with a cross-section W760x265x220 made of steel S355 was analyzed. Comparison analysis of FEM, complex volume and shell models has been done. Three cases with different end-plate thickness: 14, 18 and 36 mm were analyzed and compared with the reference results. Comparison...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Estakada E2 - kluczowy obiekt Obwodnicy Wałcza

  W artykule przedstawiono uwarunkowania i przebieg projektowania estakady E2 z betonu sprężonego w ciągu Obwodnicy Wałcza. Pokazano efekt procesu optymalizacji projektu pierwotnego. Opisano przeprowadzone analizy wynikające z przyjętej technologii nasuwania podłużnego oraz istotne aspekty, które należy poruszyć przy wyborze tej technologii. Zaprezentowano modele numeryczne konstrukcji przęseł i metodę analizy z uwzględnieniem pracy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Awarie mostu Cłowego w Szczecinie

  W artykule przedstawiono historię budowy i eksploatacji mostu Cłowego w Szczecinie. W ciągu 56 lat eksploatacji obiektu wykonano wiele ekspertyz, napraw i remontów. Ostatecznie most został zamknięty z powodu awarii stalowych kabli sprężenia zewnętrznego. Przedstawiono główne przyczyny degradacji obiektu i awarii. Opisano również obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wykonane do koncepcji rozbiórki przęseł mostu.

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 262 razy