Laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

  • Programowalne układy napędowe zasilane przekształtnikowo ze sterowaniem mikroprocesorowym
    (obowiązuje od dnia 20-05-2011)

Rodzaj badań

  • Elektrownia wiatrowa z maszyną dwustronnie zasilaną
  • Pojazd elektryczny z silnikiem indukcyjnym sterowany bezczujnikowo
  • Sterowanie polowo-zorientowane silnikiem indukcyjnym
  • Tyrystorowy napęd nawrotny prądu stałego
  • Układ napędowy silnika indukcyjnego na napięcie 3,3 kV

Dyscyplina NCN

  • ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji: elektronika, telekomunikacja, optoelektronika / ST7_1 Inżynieria sterowania

Aparatura w laboratoriumInformacje szczegółowe

Informacje dodatkowe:
Laboratorium powstało w ramach projektu pt.: "Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Infrastruktura edukacyjna i naukowo – dydaktyczna". Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

wyświetlono 203 razy