Laboratorium Badań Terenowych - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Badań Terenowych

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • (obowiązuje od dnia 01-01-1985) diagnostyka obiektów mostowych i inżynierskich: badania in situ, próbne obciążenia, monitoring i identyfikacja konstrukcji, zaawansowane analizy teoretyczne i obliczeniowe

Rodzaj badań

 • badania in situ obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich w zakresie obciążeń, przemieszczeń, odkształceń i innych parametrów związanych ze specyfiką pracy statycznej i dynamicznej konstrukcji
 • interpretację wyników badań, zaawansowane analizy i modele teoretyczne
 • monitorowanie oraz specjalistyczne usługi związane z monitorowaniem, diagnostyką i identyfikacją obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich
 • badania odbiorowe i sprawdzające obiektów mostowych - próbne obciążenia

Poświadczenie uprawnień dla laboratorium badawczego

 • Akredytacja zagraniczna (AB 1614 z dnia 14-07-2016)
  Badania mechaniczne obiektów i wyrobów budowlanych: 1 - statyczny i dynamiczny pomiar przemieszczeń 2 - statyczny i dynamiczny pomiar odkształceń/napreżeń 3 - pomiar przyspieszeń drgań

Wykaz procedur badawczych

 • Statyczny i dynamiczny pomiar przemieszczeń obiektów mostowych: 1 - pomiar ugięć i przemieszczeń pod obciążeniem statycznym i dynamicznym, zakres do 100mm, pomiar przetwornikami przemieszczeń na sygnał elektryczny 2 - pomiar przemieszczeń pod obciążeniem statycznym za pomocą czujników zegarkowych, zakres 0-100mm 3 - pomiar ugięć i przemieszczeń pod obciążeniem statycznym, zakres 0-1000mm, pomiar z zastosowaniem niwelacji geometrycznej
  (obowiązuje od 14-07-2016 do 13-07-2020)
 • Pomiar odkształceń/naprężeń pod obciążeniem statycznym i dynamicznym obiektów mostowych, zakres +/- 2500 nm/m, pomiar z zastosowaniem elektrycznej tensometrii oporowej i extensometrów indukcyjnych
  (obowiązuje od 14-07-2016 do 13-07-2020)
 • Pomiar przyspieszeń drgań obiektów mostowych z zastosowaniem akcelerometrów, zakres: amplituda +/-60m/s2, częstotliwość 0-200Hz
  (obowiązuje od 14-07-2016 do 13-07-2020)

Wdrożone systemy jakości

 • AB 1416 - PN-EN ISO/IEC 17025:2005 # Standard międzynarodowy
  Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
  (obowiązuje od 14-07-2016 do 13-07-2020)

Informacje szczegółowe

Kontakt:
mgr inż. Maciej Malinowski
telefon: +48583471613
Strona domowa:
www.wilies.pg.edu.pl/labbt otwiera się w nowej karcie
Opiekun:
mgr inż. Maciej Malinowski
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4320 razy