Laboratorium Diagnostyki Silników i Sprężarek Tłokowych - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Diagnostyki Silników i Sprężarek Tłokowych

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • (obowiązuje od dnia 01-12-2004) Identyfikacja stanu technicznego głównych układów funkcjonalnych silników spalinowych i sprężarek w oparciu o wyniki badań diagnostycznych.

Rodzaj badań

 • Indykator elektroniczny LEMAG PREMET C (Lehmann & Michels GmbH)
  Pomiar ciśnień panujących w cylindrze pracującego silnika ZS
 • Miernik SVAN 956 (SVANTEK Sp. Z o.o.- Warszawa)
  Pomiar drgań silnika
 • Przenośny aparat DMA 35N PETROL (Anton Paar Poland Sp. z o.o.)
  Określanie gęstości paliw i olejów smarowych
 • Wideoendoskop pomiarowy Everest XLG3 (Everest Polska Sp. z o.o)
  Endoskopowe badania diagnostyczne

Dyscyplina NCN

 • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_2 Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza

Dziedzina i obiekt badań

 • N. Badania właściwości fizycznych / 10. Paliwa (gazowe, ciekłe, stałe) i materiały smarne
 • A. Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania / 10. Paliwa (gazowe, ciekłe, stałe) i materiały smarne

Poświadczenie uprawnień dla laboratorium badawczego

 • Certyfikacja (NC-1004 z dnia 01-12-2004)
  BADANIA LABORATORYJNE WŁASNOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH OLEJÓW SMAROWYCH I PALIW CIEKŁYCH. IDENTYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO GŁÓWNYCH UKŁADÓW FUNKCJONALNYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘŻAREK W OPARCIU O WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Informacje szczegółowe

Kontakt:
dr inż. Piotr Bzura
telefon: 606524942
Opiekun:
dr inż. Jacek Rudnicki
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3089 razy