Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • Badania oddziaływań nisko- i średnio-energetycznych elektronów z atomami i drobinami wieloatomowymi w różnych stanach skupienia
  (obowiązuje od dnia 01-10-2013)

Rodzaj badań

 • Badania procesów rezonansowych w oddziaływaniach elektronów z wybranymi prekursorami stosowanymi w metodzie FEBID (focused electron beam induced deposition)
  (Badania oddziaływań wybranych prekursorów rozpoczęto w roku 2016. Prowadzone są one przy wykorzystaniu 180 stopniowego hemisferycznego spektrometru elektronów firmy Comstock.)
 • Obliczenia przekrojów czynnych na jonizację oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych drobinach.
 • Pomiary całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na drobinach wieloatomowych
  (Systematyczne badania prowadzone są od połowy lat 70-tych XX wieku przy wykorzystaniu elektrostatycznego spektrometru elektronów skonstruowanego w grupie prof. Czesława Szmytkowskiego. Do chwili obecnej wykonano pomiary dla ponad osiemdziesięciu związków o znaczeniu technologicznym i biologicznym. Wyniki badań publikowane są w czasopismach naukowych JCR oraz sukcesywnie umieszczane w lokalnej bazie danych http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/paw/ECS/database.html.)

Dyscyplina NCN

 • ST2 Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularn / ST2_7 Fizyka atomowa i molekularna

Aparatura w laboratoriumInformacje szczegółowe

wyświetlono 67 razy