FPGA/VHDL - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

FPGA/VHDL

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

Dyscyplina NCN

  • ST5 Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne mat / ST5_19 Metody badań właściwości materiałów

Informacje szczegółowe

Opiekun:
profesor Ryszard S. Romaniuk
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 10 razy