Laboratorium Hydrauliki - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Hydrauliki

Ilustracja publikacji
Ilustracja publikacji Ilustracja publikacji Ilustracja publikacji

Po lewej: stanowisko do badania zaworów hamulcowych

Po prawej (od góry):
1) efekt projektu LIDER finansowanego przez NCBiR w latach 2018-2021 pt. Hydrauliczno-mechaniczna automatyczna skrzynia biegów dla pojazdów rolniczych i maszyn roboczych. Kierownik projektu: dr inż. Piotr Patrosz;
2) widok ogólny laboratorium hydrauliki;
3) silnik satelitowy o objętości roboczej 4 dm3/obr zamontowany na stanowisku badawczym.

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

  • (obowiązuje od dnia 01-01-2021) Badania rozwojowe pomp wyporowych, silników hydraulicznych i elementów układów hydrostatycznego napędu maszyn

Rodzaj badań

  • Badania laboratoryjne - eksperymentalne
    Badania eksperymentalne elementów układów hydraulicznych
  • Symulacje komputerowe
    Obliczenia wytrzymałościowe, obliczenia przepływów

Dyscyplina NCN

  • ST6 Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, oblicze / ST6_12 Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Dziedzina i obiekt badań

  • M. Badania inne / M. Badania inne

Informacje szczegółowe

Kontakt:
dr hab. inż. Paweł Śliwiński
telefon: 583472267
Opiekun:
dr hab. inż. Paweł Śliwiński
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 624 razy