Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, powstało przy współudziale Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu POIG 5.1 o nazwie MOLANOTE (Modułowe Laboratoria Nowoczesnych Technologii Energooszczędnych) i jest zlokalizowane w budynku przy ul. Sobieskiego 7 w Gdańsku.

Oferta usługowa

Laboratorium może wykonywać badania niezbędne do przeprowadzenia audytów:

 • jakości energii elektrycznej,
 • elektroenergetycznych urządzeń i linii technologicznych,
 • efektywności energetycznej na potrzeby białych certyfikatów.

Przedmiotem badań jest uzyskane właściwych norm i akredytacji dla:

 • Urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Urządzeń przemysłowych
 • Urządzeń medycznych
 • Narzędzi elektrycznych
 • Urządzeń informatycznych i multimedialnych,
 • Instalacje elektroenergetyczne i energetyczne, sieci elektroenergetyczne
Ilustracja publikacji

1. Badania EMC w zakresie akredytacji

 • Badania odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektryczności statycznejo poziomach do 15 kV, zgodnie z wymogami aktualnej normy PN-EN 61000-4-2:2011
 • Badania odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (electrical fast transients – BURST)– zgodnie z PN-EN 61000-4-4:2013-05
 • Badania odporności na udary napięcia (SURGE) – zgodnie z PN-EN 61000-4-5:2014-10 + PN-EN 61000-4-5:2014-10/A1:2018-01
 • Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej (RF) zgodnychz wymaganiami aktualnej normy PN-EN 61000-4-6:2014-04,
 • Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci prądu przemiennegojedno- i trójfazowej (o napięciu znamionowym do 400VACi prądzie znamionowych do 32A na fazę) oraz zasilanych napięciem stałym (min. 1000V / 32A ) na zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania, zgodnie z wymogami aktualnej normy
 • PN-EN 61000-4-11:2007 +PN-EN 61000-4-11:2007/A1:2017-09 oraz PN-EN 61000-4-34:2009+PN-EN 61000-4-34:2009/A1:2010
 • Pomiary emisji zaburzeń przewodzonych, Napięcie zaburzeń ciągłych zgodnie z wymaganiami aktualnych norm PN-EN 55011:2016-05 + PN-EN 55011:2016-05/A1:2017-06; PN-EN 55014-1:2017-06; PN-EN 55022:2011 + PN-EN 55022:2011/Ap1:2013-07; PN-EN 55032:2015-09 + PN-EN 55032:2015-09/AC:2016-09; PN-EN 55032:2015-09/Ap1:2017-12

2. Badania EMC i LVD – poza zakresem akredytacji

 • Badanie emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika <16A) zgodnie z wymaganiami aktualnych norm PN-EN 61000-3-2:2014
 • Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowane przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym ≤16A przyłączone bezwarunkowo, zgodnie z wymaganiami aktualnych norm PN-EN 61000-3-3:2013
 • Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej PN-EN61000-4-8:2010
 • Badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50438:2014: „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia”
 • Badania zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej LVD

3. Badania termowizyjne

4. Badania sprawności kogeneratorów źródeł ciepła i chłodu

5. Badania natężenia hałasu

6. Badania instalacji elektrycznych i jakości energii elektrycznej

7. Badania natężenia oświetlenia

Ilustracja publikacji

Nasi klienci

 • Bioseco
 • Apator
 • DGT
 • Niviss
 • Enelion
 • Rokky
 • Arex
 • Uttmostech
 • Pendulum
 • Plast Line
 • Inergis
 • Softgent
Ilustracja publikacji
Ilustracja publikacji

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • (obowiązuje od dnia 16-06-2014) Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

Rodzaj badań

 • Badania jakości energii
 • Badania natężenia oświetlenia temperatury wilgotności, stanu akumulatorów
 • Badania odbiorcze i okresowe sprawdzenie instalacji zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, ochrony od porażeń, instalacji odgromowej, rezystancji izolacji
 • Badania odporności na udary napięcia (surge – zgodnie z IEC/EN 61000-4-5), serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (electrical fast transients – „burst” – zgodnie z IEC/EN 61000-4-4),
 • Badania odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektryczności statycznej o poziomach do 16,5 kV
 • Badania układów cieplnych, gazowych, kogeneratorów, klimatyzatorów zgodnie z wymaganiami norm efektywności energetycznej w celu określenia sprawności układów cieplnych i gazowych, jakości energii elektrycznej i cieplnej oraz efektywności energetycznej
 • Badania wymagań dyrektywy niskonapięciowej LVD i dyrektywy hałasowej
 • Badania z zakresu termowizji.
 • Pomiary emisji zaburzeń przewodzonych

Dyscyplina NCN

 • ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji: elektronika, telekomunikacja, optoelektronika / ST7_2 Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy

Poświadczenie uprawnień dla laboratorium badawczego

 • Akredytacja krajowa (AB 1643 z dnia 12-05-2017)
  Badania kompatybilności elektromagnetycznej: 1. Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne, 2. Wyposażenie medyczne

Aparatura w laboratorium

Informacje szczegółowe

Informacje dodatkowe:
Liderem realizowanego projektu jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., partnerem m. in. Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, gdzie stworzono Laboratorium badawcze nr 6 "Moduł Technologii Inteligentnej Energetyki"
Kontakt:
dr inż. Mirosław Włas
Strona domowa:
http://www.molanote.gpnt.pl/pl/laboratorium/laboratorium-6 otwiera się w nowej karcie
Opiekun:
dr inż. Mirosław Włas
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3457 razy