Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.
  (obowiązuje od dnia 16-06-2014)

Rodzaj badań

 • Badania jakości energii
 • Badania natężenia oświetlenia temperatury wilgotności, stanu akumulatorów
 • Badania odbiorcze i okresowe sprawdzenie instalacji zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, ochrony od porażeń, instalacji odgromowej, rezystancji izolacji
 • Badania odporności na udary napięcia (surge – zgodnie z IEC/EN 61000-4-5), serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (electrical fast transients – „burst” – zgodnie z IEC/EN 61000-4-4),
 • Badania odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektryczności statycznej o poziomach do 16,5 kV
 • Badania układów cieplnych, gazowych, kogeneratorów, klimatyzatorów zgodnie z wymaganiami norm efektywności energetycznej w celu określenia sprawności układów cieplnych i gazowych, jakości energii elektrycznej i cieplnej oraz efektywności energetycznej
 • Badania wymagań dyrektywy niskonapięciowej LVD i dyrektywy hałasowej
 • Badania z zakresu termowizji.
 • Pomiary emisji zaburzeń przewodzonych

Dyscyplina NCN

 • ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji: elektronika, telekomunikacja, optoelektronika / ST7_2 Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy

Poświadczenie uprawnień dla laboratorium badawczego

 • Akredytacja krajowa (AB 1643 z dnia 12-05-2017)
  Badania kompatybilności elektromagnetycznej: 1. Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne, 2. Wyposażenie medyczne

Aparatura w laboratoriumInformacje szczegółowe

Informacje dodatkowe:
Liderem realizowanego projektu jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., partnerem m. in. Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, gdzie stworzono Laboratorium badawcze nr 6 "Moduł Technologii Inteligentnej Energetyki"

wyświetlono 71 razy