Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

OFERTA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA

 1. Six sigma – podstawy
 2. Six Sigma – wybrane narzędzia
  (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne)
 3. Six Sigma - testowanie hipotez
  (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab
 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów
  powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R Study Crossed; Type 1 Gage Study)
 5. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów
  niepowtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R Study Nested)
 6. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – poziom podstawowy
 7. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) - poziom zaawansowany
 8. Ocena zdolności procesu
  (wyznaczanie wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk)
 9. Planowanie eksperymentu (DOE) z wykorzystaniem programu Minitab
 10. Statystyczna kontrola odbiorcza (AQL/RQL)
  – ocena alternatywna i liczbowa, zasady próbkowania.
 11. Podstawowe i nowe narzędzia jakości w praktyce
 12. Wybrane metody zarządzania ryzykiem – m.in. analiza FMEA
 13. Podstawy tworzenia instrukcji stanowiskowych
 14. Podstawy miernictwa warsztatowego i pomiarów wielkości elektrycznych
 15. Lean Management w praktyce - podstawy
  (m.in. symulacja losowości procesu – red bead experiment; penny game)
 16. Problem solving – metoda 8D, PDCA, arkusz A3
 17. Mapowanie strumienia wartości – VSM
 18. Kaizen jako skuteczna metoda ciągłego doskonalenia
 19. Zastosowanie metody 5S w praktyce
 20. Kanban – skuteczne zarządzanie pracą
 21. TWI czyli jak skutecznie i efektywnie zarządzać procesem rozwoju
  pracowników
 22. Planowanie i kontrola pracy zespołu
 23. Scrum do wykorzystania w projektach Lean

 

Ilustracja publikacji
Ilustracja publikacji

Film przedstawiający laboratorium:

https://youtu.be/HrK0MIxBUuY

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • (obowiązuje od dnia 03-06-2019) 1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R Study Crossed; Type 1 Gage Study) 5. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów niepowtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R Study Nested) 6. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – poziom podstawowy 7. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) - poziom zaawansowany 8. Ocena zdolności procesu (wyznaczanie wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk) 9. Planowanie eksperymentu (DOE) z wykorzystaniem programu Minitab 10. Statystyczna kontrola odbiorcza (AQL/RQL) – ocena alternatywna i liczbowa, zasady próbkowania. 11. Podstawowe i nowe narzędzia jakości w praktyce 12. Wybrane metody zarządzania ryzykiem – m.in. analiza FMEA 13. Podstawy tworzenia instrukcji stanowiskowych 14. Podstawy miernictwa warsztatowego i pomiarów wielkości elektrycznych 15. Lean Management w praktyce - podstawy (m.in. symulacja losowości procesu – red bead experiment; penny game) 16. Problem solving – metoda 8D, PDCA, arkusz A3 17. Mapowanie strumienia wartości – VSM 18. Kaizen jako skuteczna metoda ciągłego doskonalenia 19. Zastosowanie metody 5S w praktyce 20. Kanban – skuteczne zarządzanie pracą 21. TWI czyli jak skutecznie i efektywnie zarządzać procesem rozwoju pracowników 22. Planowanie i kontrola pracy zespołu 23. Scrum do wykorzystania w projektach Lean

Rodzaj badań

 • b/d

Dyscyplina NCN

 • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_7 Budowa maszyn ( modelowanie, kształtowanie, obróbka)

Dziedzina i obiekt badań

 • N. Badania właściwości fizycznych / 17. Wyroby inne
 • E. Badania elektryczne i elektroniczne / 6. Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
 • M. Badania inne / 17. Wyroby inne

Informacje szczegółowe

Kontakt:
dr inż. Elwira Brodnicka
Strona domowa:
https://mostwiedzy.pl/labq otwiera się w nowej karcie
Opiekun:
dr hab. inż. Piotr Grudowski, dr inż. Elwira Brodnicka
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4123 razy