Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • (obowiązuje od dnia 18-07-2014) Badania mechaniczne, badania zmęczeniowe, badania metalograficzne, badania całych węzłów konstrukcyjnych, pomiary wytężenia rzeczywistych konstrukcji

Rodzaj badań

 • badania mechaniczne
  Próba rozciągania, próba udarności, próba zmęczeniowa, próba gięcia, próba łamania,

Dyscyplina NCN

 • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_7 Budowa maszyn ( modelowanie, kształtowanie, obróbka)

Poświadczenie uprawnień dla laboratorium badawczego

 • Certyfikacja (TT/787/710405/14 z dnia 09-12-2014)
  Próby: rozciągania, udarności, zginania, pomiaru twardości metodą Brinella, Rockwella i Vickersa, badania mikroskopowe i makroskopowe

Wdrożone systemy jakości

 • NC-984 - ISO 9001:2008 # Standard międzynarodowy
  System zarządzania jakością w zakresie: badania naukowe, analityczne w dziedzinie oceanotechniki i okrętownictwa, technik pomiarowych i materiałoznawstwa. Prace projektowe i wykonawstwo w zakresie mechaniki maszyn, obróbki skrawaniem i spawalnictwa
  (obowiązuje od 06-12-2004 do 14-09-2018)
 • AB 1611 - ISO 17025 # Standard międzynarodowy
  Akredytacja Laboratorium zgodnie z normą ISO 17025, w zakresie: badań mechanicznyche i metalograficznych materiałów hutniczych i złącz spawanych
  (obowiązuje od 02-06-2016 do 01-06-2020)

Aparatura w laboratorium

 • System sterowania siłownikami Labtronic 8800
  System sterownia siłownikami hydraulicznymi wraz z oprogramowaniem. Umożliwia zadawanie obciążeń statycznych, quasi-statycznych, zmęczeniowych itp., przy użyciu maksymalnie 4 siłowników jednocześnie. Z siłownikami 1000 kN, 2 x 400 kN, 250 kN, 100 kN, stacją hydrauliczną SHA i ramami nośnymi znajdującymi się w Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych tworzy zaawansowaną maszynę wytrzymałościową
 • Maszyna wytrzymałościowa 400kN
  Maszyna wytrzymałościowa do badań statycznych (rozciąganie, ściskanie, zginanie), jak i zmęczeniowych.

Informacje szczegółowe

Kontakt:
dr inż. Jakub Kowalski
telefon: +48583471343
Opiekun:
dr inż. Jakub Kowalski
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4050 razy