Laboratorium LINTE^2 - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium LINTE^2

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • (obowiązuje od dnia 23-07-2014) Badania w zakresie elektroenergetyki, energoelektroniki i przyłączania nowoczesnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

Rodzaj badań

 • Emulacja pracy bloków wytwórczych i testowanie ich współpracy z systemem elektroenergetycznym.
 • Integracja odnawialnych i rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym
 • Integracja pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym
 • Nowoczesne usługi sieciowe
  Podgrupa obejmuje m. in.: zarządzanie zapotrzebowaniem na energię elektryczną, lokalną generację energii elektrycznej
 • Oprogramowanie SCADA i interfejsy użytkownika w centralach dyspozytorskich
 • Układy FACTS w sieciach przesyłowych i rozdzielczych

Dyscyplina NCN

 • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_5 Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)

Dziedzina i obiekt badań

 • E. Badania elektryczne i elektroniczne / 6. Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
 • E. Badania elektryczne i elektroniczne / 7. Wyposażenie elektroniczne – w tym oprogramowanie

Aparatura w laboratorium

Informacje szczegółowe

Informacje dodatkowe:
Laboratorium powstało w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontakt:
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
telefon: 583471675
Strona domowa:
http://www.ely.pg.gda.pl/linte/ otwiera się w nowej karcie
Opiekun:
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
Jednostki powiązane:

wyświetlono 25 razy