LINTE 2 - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

LINTE 2

 

LINTE^2

Laboratorium Innowacyjnych Technologii elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii

Tematyka

Głównym zadaniem Laboratorium LINTE^2 jest prowadzenie badań oraz prac rozwojowych w zakresie systemów i urządzeń elektroenergetycznych, cyfrowych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz rozproszonych systemów sterowania w elektroenergetycznych stacjach i centrach dyspozytorskich. Celem powstania i uruchomienia laboratorium jest stymulowanie rozwoju prac badawczo-rozwojowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w tym prac realizowanych z udziałem i dla przemysłu, projektów demonstracyjnych, szkoleń i innych form aktywności badawczej, ukierunkowanej na wdrożenia i komercjalizację wyników badań naukowych.

Infrastruktura

 • urządzenia elektroenergetyczne (jednostki wytwórcze, przesyłowe i odbiorcze, zasobniki energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i in.) wyposażone w zaawansowane sterowanie komputerowe; urządzenia te są sprzętowo i funkcjonalnie połączone w tzw. jednostki funkcjonalne (obecnie jest 30 takich jednostek),
 • złożona rozdzielnica konfiguracyjna umożliwiająca zestawianie jednostek funkcjonalnych w różnorodne sieci i systemy elektroenergetyczne (m.in. węzły wytwórcze i przesyłowe, mikrosystemy, klastry, elektrownie wirtualne itp.),
 • rozproszony system sterowania oparty na sieci komunikacyjnej Ethernet obejmujący lokalne sterowniki jednostek funkcjonalnych, cyfrowe przekaźniki zabezpieczeniowe i 9 dyspozytorni ze stanowiskami operatorsko-inżynierskimi.

Możliwości badawcze

 • inteligentne sieci elektroenergetyczne (Smart Grids),
 • inteligentne wyspy energetyczne z własnymi zasobami wytwórczymi,
 • nowe usługi sieciowe (zarządzanie zapotrzebowaniem na energię elektryczną, lokalna generacja energii itp.),
 • nowe konstrukcje przekształtników energoelektronicznych i ich zastosowań w systemie elektroenergetycznym (układy FACTS, filtry aktywne, przekształtniki sprzęgające itp.),
 • ładowanie i użytkowania pojazdów elektrycznych oraz integracja pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym,
 • nowe metody i algorytmy sterowania w zastosowaniu do urządzeń elektroenergetycznych, energoelektronicznych i elektromaszynowych.

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • (obowiązuje od dnia 05-04-2019) Głównym zadaniem Laboratorium LINTE^2 jest prowadzenie badań oraz prac rozwojowych w zakresie systemów i urządzeń elektroenergetycznych, cyfrowych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz rozproszonych systemów sterowania w elektroenergetycznych stacjach i centrach dyspozytorskich. Celem powstania i uruchomienia laboratorium jest stymulowanie rozwoju prac badawczo-rozwojowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w tym prac realizowanych z udziałem i dla przemysłu, projektów demonstracyjnych, szkoleń i innych form aktywności badawczej, ukierunkowanej na wdrożenia i komercjalizację wyników badań naukowych.

Rodzaj badań

 • badanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grids)
 • badania w obszarze inteligentnych wysp energetyczne z własnymi zasobami wytwórczymi
 • ładowanie i użytkowanie pojazdów elektrycznych oraz integracja pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym
 • nowe metody i algorytmy sterowania w zastosowaniu do urządzeń elektroenergetycznych, energoelektronicznych i elektromaszynowych

Informacje szczegółowe

Kontakt:
telefon: 583486334
Strona domowa:
https://eia.pg.edu.pl/linte otwiera się w nowej karcie
Opiekun:
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, dr inż. Andrzej Augusiak
Jednostki powiązane:

wyświetlono 64 razy