Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • Badania procesów i zjawisk w czasie realizacji obiegu roboczego w silniku z zapłonem samoczynnym dla potrzeb diagnostyki maszyn tłokowych.
  (obowiązuje od dnia 01-07-2015)

Rodzaj badań

 • Badania poziomu emisji toksycznych składników spalin
 • Badania procesów cieplno-przepływowych w układach impulsowych
 • Diagnostyka wibroakustyczna maszyn tłokowych
 • Indykowanie silnika z zapłonem samoczynnym

Dyscyplina NCN

 • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_5 Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)

Dziedzina i obiekt badań

 • M. Badania inne / 10. Paliwa (gazowe, ciekłe, stałe) i materiały smarne
 • L. Badania nieniszczące / 13. Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie – w tym instalacje jądrowe
 • G. Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) / 13. Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie – w tym instalacje jądrowe


Informacje szczegółowe

wyświetlono 60 razy