Laboratorium Nanomateriałów CZT - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Nanomateriałów CZT

Opis

Laboratorium wyposażone jest w skaningowy mikroskop bliskich oddziaływań (mikroskop STM/AFM) służący do badania nanometrowych struktur molekularnych.

Tunelowy mikroskop skaningowy STM (ang. Scanning Tunneling Microscope) umożliwia uzyskanie obrazu powierzchni materiałów przewodzących ze zdolnością rozdzielczą rzędu pojedynczego atomu. Uzyskanie obrazu powierzchni jest możliwe dzięki wykorzystaniu zjawiska tunelowego.

Mikroskop sił atomowych AFM (ang. Atomic Force Microscope) pozwala na oglądanie topografii powierzchni materiałów nieprzewodzących, takich jak ceramika lub tworzywa sztuczne.
Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu sił oddziaływania międzyatomowego.

Ilustracja publikacji
Ilustracja publikacji

Przeznaczenie

 • ocena jakości powierzchni - obserwacja mikro i nano struktur powierzchniowych• ocena jakości powierzchni -  mikrotwardości
 • ocena jakości powierzchni -  magnetycznej lub elektrycznej
 • ocena zużycia powierzchni- obserwacja mikro i nano pęknięć
 • ocena zużycia powierzchni- badania wczesnych procesów powstawania korozji
 • ocena zużycia powierzchni- badania zmiany struktury powierzchni w zmiennych warunkach środowiskowych
 • ocena zużycia powierzchni- badania procesów ścierania się powierzchni

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • (obowiązuje od dnia 09-02-2017) Badanie właściwość powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych

Rodzaj badań

 • oceny jakości powierzchni
  obserwacja mikro i nano struktur powierzchniowych, mikrotwardości, powierzchniowych struktur magnetycznych
 • oceny zużycia powierzchni
  obserwacja mikro i nano pęknięć, badania wczesnych procesów powstawania korozji, badania zmiany struktury powierzchni w zmiennych warunkach środowiskowych, badania procesów ścierania się powierzchni

Dyscyplina NCN

 • ST3 Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka / ST3_12 Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Dziedzina i obiekt badań

 • N. Badania właściwości fizycznych / 12. Szkło i ceramika
 • N. Badania właściwości fizycznych / 8. Wyroby i materiały konstrukcyjne – w tym metale i kompozyty

Informacje szczegółowe

Kontakt:
dr inż. Jakub Karczewski
telefon: 3486613
Strona domowa:
http://cztpomorze.pl/materialy-funkcjonalne-nanotechnologie/laboratorium-nanomaterialow/laboratorium.html otwiera się w nowej karcie
Opiekun:
dr inż. Jakub Karczewski
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3731 razy