Ośrodek Doświadczalny - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ośrodek Doświadczalny

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • Realizacje zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.
  (obowiązuje od dnia 01-01-1955)

Rodzaj badań

 • Badania nietypowej aparatury chemicznej i medycznej
 • Demagnetyzacja okrętów
  (System automatycznej regulacji prądów w okrętowych uzwojeniach demagnetyzacyjnych do minimalizacji pola magnetycznego indukowanego)
 • Magnetyczne systemy wykrywania obiektów
  (System magnetometryczny do wykrywania i śledzenia z platform powietrznych obiektów podwodnych)
 • Pomiary pól fizycznych okrętów
  (Pomiary, w szczególności pól: magnetycznego, hydrodynamicznego, elektrycznego, hydroakustycznego, cieplnego)

Dyscyplina NCN

 • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_11 Inne zagadnienia pokrewne

Dziedzina i obiekt badań

 • Q. Badania sensoryczne / 15. Wyposażenie wojskowe, materiały wybuchowe, amunicja
 • N. Badania właściwości fizycznych / 6. Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne


Informacje szczegółowe

wyświetlono 71 razy