Ośrodek Doświadczalny - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ośrodek Doświadczalny

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • (obowiązuje od dnia 01-01-1955) Realizacje zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

Rodzaj badań

 • Badania nietypowej aparatury chemicznej i medycznej
 • Demagnetyzacja okrętów
  System automatycznej regulacji prądów w okrętowych uzwojeniach demagnetyzacyjnych do minimalizacji pola magnetycznego indukowanego
 • Magnetyczne systemy wykrywania obiektów
  System magnetometryczny do wykrywania i śledzenia z platform powietrznych obiektów podwodnych
 • Pomiary pól fizycznych okrętów
  Pomiary, w szczególności pól: magnetycznego, hydrodynamicznego, elektrycznego, hydroakustycznego, cieplnego

Dyscyplina NCN

 • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_11 Inne zagadnienia pokrewne

Dziedzina i obiekt badań

 • Q. Badania sensoryczne / 15. Wyposażenie wojskowe, materiały wybuchowe, amunicja
 • N. Badania właściwości fizycznych / 6. Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne

Informacje szczegółowe

Kontakt:
mgr inż. Marek Chomnicki
telefon: 58347-27-48
Strona domowa:
http://eia.pg.edu.pl/osdos otwiera się w nowej karcie
Opiekun:
mgr inż. Marek Chomnicki
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2993 razy