Piotr Grudowski - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Piotr Grudowski

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • Pomiary długości i kąta, pomiary wielkości elektrycznych
  (obowiązuje od dnia 01-12-2017)
 • Testowanie elementów mechatronicznych
  (obowiązuje od dnia 01-12-2018)

Rodzaj badań

 • Pomiary wielkości geometrycznych i elektrycznych
  (8 stanowisk 2osobowych)

Dyscyplina NCN

 • HS4 Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Dziedzina i obiekt badań

 • N. Badania właściwości fizycznych / J. Badania mechaniczne, badania metalograficzne
 • N. Badania właściwości fizycznych / E. Badania elektryczne i elektroniczne

Aparatura w laboratoriumInformacje szczegółowe

Jednostki powiązane:

wyświetlono 29 razy