Piotr Grudowski - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Piotr Grudowski

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

  • (obowiązuje od dnia 01-12-2017) Pomiary długości i kąta, pomiary wielkości elektrycznych
  • (obowiązuje od dnia 01-12-2018) Testowanie elementów mechatronicznych

Rodzaj badań

  • Pomiary wielkości geometrycznych i elektrycznych
    8 stanowisk 2osobowych

Dyscyplina NCN

  • HS4 Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Dziedzina i obiekt badań

  • N. Badania właściwości fizycznych / J. Badania mechaniczne, badania metalograficzne
  • N. Badania właściwości fizycznych / E. Badania elektryczne i elektroniczne

Aparatura w laboratorium

Informacje szczegółowe

Kontakt:
dr hab. inż. Piotr Grudowski
telefon: 2379
Opiekun:
dr hab. inż. Piotr Grudowski
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 3110 razy