Tribology Lab - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tribology Lab

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

  • Tribology
    (obowiązuje od dnia 01-01-2015)

Rodzaj badań

  • Experimental tests
    (Precise description available on web page, link below)

Dyscyplina NCN

  • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b


Informacje szczegółowe

wyświetlono 67 razy