Laboratorium Wysokich Napięć - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Wysokich Napięć

Laboratorium wielkoprądowe

Ilustracja publikacji

OPIS

Laboratorium wielkoprądowe przeznaczone do wykonywania prób probierczych aparatury, osprzętu oraz urządzeń elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Laboratorium jest wyposażone w urządzenia probiercze dużej mocy:

 • transformatory zwarciowe, umożliwiające przeprowadzanie prób wytrzymałości zwarciowej,
 • transformatory zwarciowe, umożliwiające przeprowadzanie prób obciążalności prądowej oraz prób łukoodporności,
 • transformatory grzejne umożliwiające przeprowadzanie prób nagrzewania prądemo natężeniu do 4 kA.

PRZEZNACZENIE

Laboratorium służy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz wykonywania testów aparatury, osprzętu oraz urządzeń elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Usługi badawcze mogą obejmować badania konstruktorskie oraz badania specjalne między innymi następujących aparatów i urządzeń: 

 • rozdzielnic, łączników, uziemników, bezpieczników,  ograniczników przepięć, przekładników, osprzętu kablowego i liniowego,
 • innych urządzeń i elementów wyposażenia sieci i stacji elektroenergetycznych.

PARAMETRY BADAŃ

 • Próby zwarciowe: w układzie 3 fazowym – prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 40 kA 1s, szczytowym wytrzymywanym 100 kA; w układzie 2 fazowym – prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 63 kA 1s, szczytowym wytrzymywanym 150 kA,
 • Próby wielkoprądowe oraz badania łukoodporności: w układzie 3-fazowym – prądy do ok. 10 kA, napięcia ok. 3-15 kV; w układzie 2 fazowym – prądy do ok. 1,7 kAi napięcia do ok. 24 kV,
 • Prób nagrzewania prądem ciągłym przemiennym 50 Hz do do 4 kA.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

 • Badania konstruktorskie przekładników prądowych i napięciowych oraz określanie klas dokładności.
 • Badania i opinie, ekspertyzy dotyczące urządzeń niskiego i średniego napięcia: próby działania, próby konstruktorskie, określanie parametrów znamionowych, badania sprzętu ochronnego.

USŁUGI TOWARZYSZĄCE

 • Wykłady, kursy i szkolenia specjalistyczne w zakresie nisko i średnio napięciowej aparatury łączeniowej, techniki łączenia, przetworników pomiarowych, techniki wysokich napięć, diagnostyki aparatury elektroenergetycznej.
Ilustracja publikacji

Spacer do laboratorium

Słowa kluczowe

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

 • (obowiązuje od dnia 21-05-2014) Badania układów probierczych i pomiarowych stosowanych w technice wysokiego napięcia

Rodzaj badań

 • Analiza pracy urządzeń wysokiego napięcia w silnych polach elektrycznych i magnetycznych
 • Badania napięciem probierczym przemiennym i udarowym
 • Wyładowania niezupełne
 • Wytrzymałość układów izolacyjnych

Dyscyplina NCN

 • ST2 Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularn / ST2_6 Elektryczność i magnetyzm

Aparatura w laboratorium

Informacje szczegółowe

Informacje dodatkowe:
Laboratorium doposażono w ramach projektu pt.: "Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Infrastruktura edukacyjna i naukowo – dydaktyczna". Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Kontakt:
dr hab. inż. Arkadiusz Żak
Opiekun:
dr hab. inż. Arkadiusz Żak
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3551 razy