Lech Michalski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

Miejsce pracy
Gmach Główny
pokój 58 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 27 31
E-mail
lech.michalski@wilis.pg.gda.pl

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 948 razy