Leon Murawski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Electronic and ionic relaxations in oxide glasses

  Dokonano przeglądu procesów relaksacyjnych w szkłach wykazujących elektronowy i elektronowo-jonowy charakter przewodnictwa elektrycznego. Na podstawie badań impedancyjnych przedstawiono klasyfikację szkieł o mieszanym elektronowo-jonowym przewodnictwie. Wskazano na zalety metody tarcia wewnętrznego do badań procesów relaksacyjnych w szkłach tlenkowych.

 • Nonlinear impedance in oxide glasses containing single and mixed alkali ions

  The aim of the present was to find more clues on the nonlinearities in impedance of oxide glasses. The first family of researched glasses has a composition of FeO-P2O5-Na2O. Oxide glasses containing iron and alkali are well known for a very low alkali ion mobility and may be considered purely polaron conducting. These glasses show no detectable nonlinearities in the impedance spectra. The second was a family of ionic conducting...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ac and dc conductivities in v2o5-p2o5 glasses containing alkaline ions

  We investigated the ac and dc conductivity in 50V2O5-(50 − x)P2O5-xA2O (A = Li, Na, K) glasses as a function of temperature. The measurements were carried out in the frequency range from 10−4 to 107 Hz. For all compositions, the dc conductivity decreased with the increasing alkali ion content. The decrease in conductivity was more pronounced for larger alkali ions. The ac conductivity exhibited a universal dynamic response: σac...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 357 razy