Leon Swędrowski - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski

prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

Lista recenzowanych prac

  • Diagnostyka rdzeni transformatorów rozdzielczych 15/0,4 kV przy zasilaniu jednofazowym

    Praca doktorska

    mgr inż. Stefan Baran - Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (2010)

  • Detekcja, lokalizacja i identyfikacja obiektów ferromagnetycznych z wykorzystaniem magnetometrów skalarnych

    Praca habilitacyjna

    - Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (2013)

wyświetlono 478 razy