Hamownia elektromechaniczna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hamownia elektromechaniczna

 

Hamownia elektromechaniczna

OPIS

Stanowisko do wytwarzania momentu hamującego i napędowego maszyn elektrycznych oraz innych maszyn wirujących, przystosowane do precyzyjnych pomiarów momentu i prędkości obrotowej.

Jednostka przeznaczona do badania maszyn z wałem poziomym o mocy do 200 kW i prędkości obrotowej do 6000 obr/min, oraz maszyn z wałem pionowym o mocy do 80 kW i prędkości obrotowej do 1500 obr/min.

Hamownia przystosowana jest do badania maszyn z wałem poziomym o wzniosie wału do 355 mm i masie maksymalnej do 2400 kg – zarówno kołnierzowych, jak i maszyn na łapach (możliwe posadowienie na stole montażowym o wymiarach 1200 x 1200 mm).

Ilustracja publikacji
Ilustracja publikacji

PRZEZNACZENIE

 • Badania i próby silników / napędów elektrycznych,
  prądnic / generatorów, pomp, silników hydraulicznych, hamulców, przekładni mechanicznych oraz innych maszyn wirujących
 • Wyznaczanie momentu bezwładności maszyn
  wirujących
 • Akwizycja danych pomiarowych wielkości
  mechanicznych oraz elektrycznych badanych maszyn wirujących
 • Diagnostyka maszyn elektrycznych
 • Badania sprawności maszyn elektrycznych zgodnie
  z normą PN-EN 60034-2-1:2015-01
 • Badania na spełnianie wymagań Dyrektywy
  maszynowej 2006/42/WE

ZASILANIE BADANYCH MASZYN

Maszyny prądu przemiennego (AC)

 • Napięcie robocze do 500 V
 • Prąd roboczy do 400 A
 • Częstotliwość 10-62 Hz

Maszyny prądu stałego (DC)

 • Napięcie robocze do 440 V
 • Prąd roboczy do 300 A

Obciążenie elektryczne regulowane

 • Moc czynna do 200 kW
 • Moc bierna (indukcyjna i pojemnościowa) do 200 kVar
 • Możliwość krótkookresowego przeciążenia do 140% mocy znamionowej hamowni

USŁUGI TOWARZYSZĄCE

 • Badania układów sterowania zespołami napędowymi
  (przekształtniki / maszyny elektryczne)
 • Pomiary poziomu drgań i hałasu maszyn wirujących w różnych
  stanach obciążenia
 • Pomiary stanu izolacji maszyn elektrycznych
 • Wyznaczanie krzywej nagrzewania maszyn elektrycznych
 • Projektowanie maszyn elektrycznych (silników, generatorów)
  i zespołów napędowych
 • Projektowanie przekształtników energoelektronicznych i sterowników
Ilustracja publikacji

ZAKRESY POMIAROWE

 • Prędkość obrotowa do 6000 obr/min z dokładnością ±0,1 obr/min
 • Moment mechaniczny do 2000 Nm z dokładnością ±0,1 Nm
 • Napięcie AC/DC do 1 kV
 • Prąd AC/DC do 3 kA

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

 • Badanie współpracy silników oraz generatorów z systemem elektroenergetycznym (praca w sieci synchronicznej, praca w systemie autonomicznym / wyspowym)
 • Kształtowanie zadanej charakterystyki mechanicznej hamowni – emulacja różnych typów obciążeń napędów mechanicznych (pompy, wentylatory, dźwigi, pojazdy i inne)
 • Możliwość badania maszyn wolnoobrotowych
  poprzez zastosowanie przekładni redukcyjnej